Hightlight

หยก รัตนวลี กิดาการ – ทำอย่างไรให้ได้เป็นแอร์สายการบินต่างประเทศ

คุณหยก รัตนวลี กิดาการ แอร์โฮสเตสสายการบินต่างประเทศพร้อมเปิดทุกเรื่องราวเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงานเป็นแอร์โฮสเตสบนเครื่องบิน ตั้งแต่เริ่มสอบจนถึงการทำงานในปัจจุบัน และยังให้คำแนะนำเกี่ยวกับเทคนิคต่างๆ ในการสอบเป็นแอร์โฮสเตส (more…)

09 August 2020