ลงชื่อถอดถอน กกต. แล้วไปไหนต่อ ?

ถอดถอน กกต. ที่หลายคนเข้าใจผิด หลังจากที่มีแคมเปญบนเว็บไซต์ Change.org ที่รวบรวมรายชื่อในการถอดถอน กกต. เกิดขึ้นและได้รายชื่อกว่าล้านคน แต่จริงๆแล้วการถอดถอน กกต. ที่ถูกต้องเป็นอย่างไรบ้าง

ถอดถอน กกต.

การถอดถอนที่ถูกต้อง ไม่จำเป็นต้องใช้รายชื่อถึง 1 ล้านรายชื่อ แต่ใช้เพียง 20,000 ชื่อก็สามารถถอดถอนได้แล้ว

โดยรัฐธรรมนูญ มาตรา 235 ระบุว่า ภายใต้บังคับมาตรา 236 ที่ให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไม่น้อยกว่าสองหมื่นคน มีสิทธิเข้าชื่อกล่าวหาผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ โดยให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติไต่สวนข้อเท็จจริง และหากมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งให้ส่งสํานวนการไต่สวนไปยังอัยการสูงสุดเพื่อดําเนินการฟ้องคดีต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง

ติดตามข่าวสารจาก หมีสาระ

Facebook : www.facebook.com/mheesaradotcom/

Twitter : https://twitter.com/mheesara

 

บทความที่เกี่ยวข้อง