ทำไมวันหยุด ทางด่วนถึงขึ้นฟรี

ไขข้อสงสัยทำไมขึ้นทางด่วนฟรีในวันหยุดในประเทศไทย ซึ่งเป็นการเจรจต่อรองของทางการไทยร่วมกับบริษัทที่รับสัมปทานไปในข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งานท้องถนนนั่นเอง

ทำไมขึ้นทางด่วนฟรี

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BEM) และบริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด (NECL) ได้บรรลุข้อตกลงในสัมปทานที่ได้รับใน 3 เส้นทางด้วยการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ทางด่วนขั้นที่ 1) ทางพิเศษศรีรัช (ทางด่วนขั้นที่ 2) และทางพิเศษอุดรรัถยา (ทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด) ในวันหยุดราชการประจำปีที่ประกาศโดยสำนักนายกรัฐมนตรี

ซึ่งมีผลกับ 19 ด่าน ของทางพิเศษเฉลิมมหานคร, 31 ด่านของทางพิเศษศรีรัช และ 10 ด่าน ของทางพิเศษอุดรรัถยา

โดยทั้งหมดนี้เกิดขึ้นหลังจากที่สัญญาสัมปทานฉบับแก้ไข จากมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ให้ทำการแก้ไขสัญญานี้ โดยได้รับความร่วมมือในการยกเว้นค่าผ่านทางให้ในวันหยุดราชการนั่นเอง

สำหรับกรณีของการแก้ไขสัญญาฉบับนี้ เกิดจากประเด็นฟ้องร้องกันที่มูลค่าความเสียหายกว่า 58,000 ล้านบาท แต่สุดท้ายลงเอยด้วยการหาทางออกร่วมกันทั้งสองฝ่าย ยุติคดีความโดยขยายสัญญาสัมปทานเดิมออก แต่แลกกับการใช้งานฟรีของประชาชนในวันหยุดราชการเข้าไปด้วย โดยมีรายละเอียดดังนี้

  • ขยายสัญญาไปจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2578 สำหรับทางด่วนขั้นที่ 2 และ อุดรรัถยา (ปากเกร็ด-บางปะอิน)
  • ค่าทางด่วนจะไม่ปรับราคาถึงจนถึงปี 2571
  • ทุกวันหยุดนักขัตฤษ์ จะไม่คิดค่าบริการทางด่วน ไปจนถึงปี 2578

ทั้งหมดนี้คือการเปิดบันทึกเงื่อนไขการใช้ทางด่วนฟรีในวันหยุดของทุกๆคนนั่นเอง ถือว่าเป็นทางออกร่วมที่วินวินทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนประชาชนก็ยังได้ประโยชน์ หลังจากมีเรื่องฟ้องร้องคดีความกันก็ทำให้ทุกอย่างจบสิ้นลงอย่างสวยงามนั่นเอง

ติดตามข่าวสารจาก หมีสาระ

Facebook : www.facebook.com/mheesaradotcom/

Twitter : https://twitter.com/mheesara

 

บทความที่เกี่ยวข้อง