ต้องจ่ายประกันสังคมเท่าไหร่ ได้สิทธิประโยชน์อะไรบ้าง

ประกันสังคม แบบไหนต้องจ่ายเท่าไหร่ คุ้มครอง อะไรบ้าง ประกันสังคมมี 3 แบบ 1.มาตรา 33 พนักงานเอกชน 2.มาตรา 39 ผู้ประกันตนโดยสมัครใจ 3.มาตรา 40 อาชีพอิสระหรือแรงงานนอกระบบ ประโยชน์ของประกันสังคมมีข้อดีมากมาย ช่วยค่ารักษาเวลาเจ็บป่วย หรืออะไรอีกหลายอย่างมากมาย แต่จะมาดูกันหน่อยว่า แต่ละมาตราต้องจ่ายเท่าไหร่ และคุ้มครองอะไรบ้าง

ประกันสังคมได้สิทธิ์อะไรบ้าง

ประกันสังคมพนักงานเอกชน

มาตรา 33  พนักงานเอกชน (บังคับจ่าย)

คุณสมบัติการขึ้นทะเบียน

 • นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป
 • เป็นลูกจ้างที่ไม่ได้รับการยกเว้นตามที่กำหนดไว้ใน มาตรา 4
 • ลูกจ้างอายุ 15 – 60 ปีบริบูรณ์

เงินสมทบ

 • 5% ของฐานเงินเดือน

สิทธิประโยชน์ได้รับความคุ้มครอง 7 กรณี

 1. เจ็บป่วย
 2. คลอดบุตร
 3. ทุพพลภาพ
 4. ชราภาพ
 5. สงเคราะห์บุตร
 6. ว่างงาน
 7. ตาย
ประกันสังคมผู้ประกันตนโดยสมัครใจ

มาตรา 39  ผู้ประกันตนโดยสมัครใจลาออกจากงานประจำ  (สมัครใจ)

คุณสมบัติการขึ้นทะเบียน

 • เคยเป็นพนักเอกชนตามมาตรา 33 ส่งเงินสมทบมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 12 เดือน
 • ออกจากงานไม่เกิน 6 เดือน นับแต่วันที่ลาออก
 • ไม่เป็นผู้รับประโยชน์ทดแทนกรณีทุพพลภาพจากกองทุนประกันสังคม

เงินสมทบ

 • 432 บาทต่อเดือน

สิทธิประโยชน์ได้รับความคุ้มครอง 6 กรณี

 1. กรณีเจ็บป่วย
 2. กรณีคลอดบุตร
 3. กรณีทุพพลภาพ
 4. กรณีตาย
 5. กรณีสงเคราะห์บุตร
 6. กรณีชราภาพ ต่อเนื่องจากการเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33
ประกันสังคมอาชีพอิสระ

มาตรา 40 อาชีพอิสระหรือแรงงานนอกระบบ

คุณสมบัติการขึ้นทะเบียน

 • บุคคลทั่วไปที่มีอายุ 15-60 ปีบริบูรณ์
 • บุคคลพิการที่สามารถรับรู้สิทธิประกันสังคม
 • ไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 มาตรา 39
 • ไม่เป็นข้าราชการหรือบุคคลที่ถูกยกเว้นตามกฎหมายประกันสังคม

เงินสมทบ มี 3 ทางเลือก

 1. ทางเลือกที่ 1 จ่าย 70 บาท/เดือน
 2. ทางเลือกที่ 2 จ่าย 100 บาท/เดือน
 3. ทางเลือกที่ 3 จ่าย 300 บาท/เดือน

สิทธิประโยชน์ได้รับความคุ้มครอง 3-4-5 กรณี

ทางเลือกที่ 1

 1. กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
 2. กรณีทุพพลภาพ
 3. กรณีตาย

ทางเลือกที่ 2

 1. กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
 2. กรณีทุพพลภาพ
 3. กรณีตาย
 4. กรณีชราภาพ

ทางเลือกที่ 3

 1. กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
 2. กรณีทุพพลภาพ
 3. กรณีตาย
 4. กรณีชราภาพ
 5. กรณีสงเคราะห์บุตร

เห็นมั้ยประกันสังคมมีประโยชน์ เพราะฉะนั้น จ่ายไปเหอะ มันดีแน่นอนและใช้สิทธิ์ให้คุ้มด้วยนะ ใครที่ทำงานอาชีพอิสระอยูแล้วสนใจอยากจะทำก็ศึกษาข้อมูลเพิ่มและทำได้เลยนะ

ติดตามข่าวสารจาก หมีสาระ

Facebook : www.facebook.com/mheesaradotcom/

Twitter : https://twitter.com/mheesara

 

บทความที่เกี่ยวข้อง