รวมเอกสาร 5 อย่าง หายไม่ต้องแจ้งความ ทำใหม่ได้เลย

รู้แล้วบอกต่อ เอกสารหายไม่ต้องแจ้งความให้เสียเวลา หลังจากได้มีกฏหมายใหม่ออกมาในกรณีทำเอกสารราชการหาย สามารถดำเนินการเองได้ โดยไม่ต้องใช้ใบแจ้งความจากสถานีตำรวจมาประกอบหลักฐาน ซึ่งมีขั้นตอนเข้าใจง่าย ๆ ดังนี้

บัตรประชาชนหาย

เจ้าของบัตรสามารถทำบัตรประชาชนใหม่ได้โดยนำทะเบียนบ้านตัวจริงไปดำเนินการทำบัตรใหม่ที่อำเภอได้เลย

ใบอนุญาตขับขี่หาย


สามารถดำเนินการทำบัตรใหม่ได้โดยนำบัตรประชาชน ไปดำเนินการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่ได้ที่กรมการขนส่งทางบก หรือสำนักงานย่อย

โดยที่ไม่ต้องสอบขับขี่รถใหม่ เพียงแต่ถ่ายรูปติดใบอนุญาตขับขี่ใหม่เพื่อใช้รูปในบัตรเท่านั้น

เล่มทะเบียนบ้านหาย

สำเนาทะเบียนบ้านหาย สามารถขอใหม่ได้โดยให้เจ้าบ้านหรือผู้ได้รับมอบอำนาจจากเจ้าบ้าน มีหนังสือมอบอำนาจจากเจ้าบ้านไปดำเนินการทำใหม่ได้ทันทีที่อำเภอ

บัตรประกันสังคมหาย

บัตรประกันสังคม และ บัตรรับรองสิทธิรักษาพยาบาลหาย สามารถนำบัตรประชาชนไปดำเนินการทำบัตรใหม่ ณ สำนักงานประกันสังคม
หรือติดต่อผ่านฝ่าย HR ของบริษัทตนเอง

แผ่นป้ายทะเบียนบ้านรถหาย

แผ่นป้ายทะเบียนรถหาย ให้นำสมุดคู่มือจดทะเบียนรถฉบับจริง สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของรถ (หากไม่สามารถมาดำเนินการด้วยตัวเองได้ ต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจมาแสดงด้วย)  ให้แสดงต่อเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบก กรมการขนส่งทางบก
โดยเสียค่าใช้จ่ายแผ่นป้ายละ 100 บาท ค่าคำขอ 5 บาท และจะได้รับแผ่นป้ายทะเบียนรถภายใน 15 วัน ระหว่างนี้ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินแทนแผ่นป้ายชั่วคราวได้

 

ปัจจุบันเมื่อเอกสารหายไม่ต้องดำเนินเรื่องให้ยุ่งยากอีกต่อไป ไม่ต้องไปขอหลักฐานขึ้นสถานที่ตำรวจ ไม่ต้องแจ้งความ ก็สามารถทำใหม่ได้ทันที แต่ถ้าใครเกรงว่าเอกสารสำคัญที่หายไปจะถูกโจรกรรมไป ขอแนะนำให้แจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้กับตำรวจก่อนเลย เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจและความสบายใจของเรา

 

 

ติดตามข่าวสารจาก หมีสาระ

Facebook : www.facebook.com/mheesaradotcom/

Twitter : https://twitter.com/mheesara

 

บทความที่เกี่ยวข้อง