วิธีลงทะเบียนว่างงานออนไลน์ รับเงินชดเชยตกงาน

กรณีการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (โควิด-19) ส่งผลกระทบทั้งนายจ้าง ลูกจ้าง พนักงาน และมนุษย์เงินเดือน มติจากบอร์ดประกันสังคมให้มีการช่วยเหลือนายจ้าง ลูกจ้างและผู้ประกันตน โดยการลงทะเบียนและรายงานตน ภายใน 30 วัน หลังถูกเลิกจ้าง ขั้นตอนการลงทะเบียนจะเป็นอย่างไร ไปดูรายละเอียดได้เลย

วิธีการลงทะเบียนคนว่างงาน

คุณสมบัติผู้ประกันตน : กรณีว่างงาน

คุณสมบัติผู้ประกันตน : กรณีว่างงาน
 1. ต้องขึ้นทะเบียนว่างงานที่สำนักงานจัดหางานของรัฐ ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ว่างงาน โดยไม่ต้องรอหนังสือรับรองการออกจากงาน เพื่อแสดงสิทธิ์เบื้องต้น
 2. ผู้ที่ว่างงานต้องไม่ถูกลเิกจ้างเนื่องจากกรณี
 • ทุจริตต่อหน้าที่
 • กระทำผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง
 • จงใจให้นายจ้างได้รับความเสียหาย
 • ฝ่าฝืนข้อบังคับ หรือระเบียบเกี่ยวกับการทำงาน หรือคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายในกรณีร้ายแรง
 • ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา 7 วันทำงานติดต่อกัน โดยไม่มีเหตุอันควร
 • ได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษา

สิทธิผู้ประกันตนกรณีว่างงานได้รับสิทธิประโยชน์ทดแทน

กรณีถูกเลิกจ้าง

 • ได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน 180 วัน ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ย
 • โดยคำนวณจากฐานเงินสมทบขั้นต่ำเดือนละ 1,650 และฐานเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท
 • ตัวอย่างเช่น ผู้ประกันตนมีเงินเดือนเฉลี่ย 10,000 บาท จะได้รับเดือนละ 5,000 บาท

กรณีลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างตามกำหนดเวลา 

 • ได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน 90 วัน ในอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้างเฉลี่ย
 • โดยคำนวณจากฐานเงินสมทบขั้นต่ำเดือนละ 1,650 และฐานเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท
 • ตัวอย่างเช่น ผู้ประกันตนมีเงินเดือนเฉลี่ย 10,000 บาท จะได้รับเดือนละ 3,000 บาท

วิธีลงทะเบียนผู้ว่างงานออนไลน์ 

เว็บไซต์ กรมการจัดหางาน
 • เลือกลงทะเบียนได้ 2 ช่องทาง คือลงทะเบียนออนไลน์และยื่นเอกสารที่สำนักงานประกันสังคม
เลือกลงทะเบียนได้ 2 ช่องทาง
 • กดลงทะเบียน (สำหรับผู้ใช้งานที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียนว่างงาน) ช่องสีส้ม 
ลงทะเบียนสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียนว่างงาน
 • อ่านเงื่อนไขให้ละเอียดและกดยอมรับ
กดยอมรับข้อตกลง สำหรับผู้ประกันตนว่างงาน
 • กรอกข้อมูลตรวจสอบเลขบัตรและกรอกข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ

 • ลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อย

สำหรับใครที่เข้าเงื่อนไข อย่าลืมใช้สิทธิ์และลงทะเบียนด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง 30 วันหลังจากถูกเลิกจ้าง เพื่อรักษาสิทธิ์ที่เราควรได้รับ สุดท้ายนี้อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองกันด้วยนะคะ

ติดตามข่าวสารจาก หมีสาระ

Facebook : www.facebook.com/mheesaradotcom/

Twitter : https://twitter.com/mheesara

 

บทความที่เกี่ยวข้อง