สิทธิประกันสังคมที่คนทำงานควรรู้

ประกันสังคม สิทธิที่ควรรู้และไม่ควรมองข้าม อย่าปล่อยให้ตัวเองเสียผลประโยชน์ในวันที่ควรได้ประโยชน์จากเงินที่จ่ายในทุกเดือน ควรมองการไกลเมื่อวันนึงเราเจ็บป่วย ยามฉุกเฉินจำเป็นต้องใช้กระทันหัน แต่กลับไม่มีข้อมูลว่าตัวเองต้องใช้บริการที่โรงพยาบาลไหน สุดท้ายก็จบที่ต้องออกค่าใช้จ่ายเอง เพราะฉะนั้นเรามาใส่ใจเรื่องใกล้ตัวกันดีกว่า

ใครสามารถทำประกันสังคมได้?

กรณีเจ็บป่วย

กรณีคลอดบุตร

กรณีทุพพลภาพ

กรณีเสียชีวิต

กรณีสงเคราะห์บุตร

กรณีชราภาพ

กรณีว่างงาน

หากศึกษาข้อมูลให้เข้าใจในทุกๆ สิทธิเราก็จะไม่เสียผลประโยชน์เมื่อต้องการใช้ และสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ คุ้มค่ากับเงินที่ต้องจ่ายในทุกเดือน

ติดตามข่าวสารจาก หมีสาระ

Facebook : www.facebook.com/mheesaradotcom/

Twitter : https://twitter.com/mheesara

 

บทความที่เกี่ยวข้อง