คุ้มไปไหน ! เงินฝาก 5 ประเภท ได้ละเว้นภาษี

จะเปิดบัญชีเงินฝาก ทั้งทีแบบไหนนะที่ได้ละเว้นภาษี จากข้อมูลที่กรมสรรพากรประกาศเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก อาจะทำให้หลายคนกำลังสงสัย และหากคุณกำังกังวลอยู่ และก็ไม่อยากถูกเก็บภาษีเพิ่มอีก วันนี้หมีสาระรวบรวมการฝากเงินที่ได้ละเว้นภาษีมาฝาก

บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก

 • ธนาคารออมสินหรือธนาคารเกษตรและสหกรณ์
 • ที่เรียกว่า “สลากออมทรัพย์”เป็นการออมเงินที่เหมือนการฝากเงินกับธนาคาร โดยผู้ซื้อสลากนั้นจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราที่ธนาคารกำหนด
 • รางวัลสลากต่างๆ จากการลงทุนในสลากออมสินและสลากธกส. ส่วนนี้ก็ได้รับยกเว้นภาษี

เงินฝากออมทรัพย์จากสหกรณ์ออมทรัพย์

 • ก่อนที่เราจะฝากเงินกับสหกรณ์ได้นั้น จะต้องเป็นสมาชิกของสหกรณ์นั้นๆ ก่อน
 • ผลตอบแทนที่ได้จะมีทั้งในรูปแบบของ “เงินปันผล” และ “ดอกเบี้ยเงินฝาก(ออมทรัพย์)”

ฝากเงินในบัญชีออมทรัพย์ โดยดอกเบี้ยต้องไม่เกิน 20,000 บาท

 • ต้องมีจำนวนดอกเบี้ยรวมกันทุกบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของทุกธนาคารทั้งสิ้นไม่เกิน 20,000 บาท
 • ต้องลงทะเบียนกับธนาคารที่เปิดบัญชีเพื่อเป็นการยินยอมให้ธนาคารส่งข้อมูลดอกเบี้ยเงินฝากให้กรมสรรพากร

เงินฝากประจำปลอดภาษี

 • การฝากเงินรายเดือนติดต่อกันมีระยะเวลาไม่น้อยกว่า 24 เดือนนับแต่วันที่เริ่มฝาก
 • มีเงินฝากแต่ละครั้งไม่เกิน 25,000 บาท หรือรวมทั้งหมดไม่เกิน 600,000 บาท
 • สามารถเปิดได้เพียงคนละ 1 บัญชีเท่านั้น (รวมบัญชีประเภทเดียวกันนี้ทุกธนาคาร)

เงินฝากประจำสำหรับผู้สูงอายุ

 • เงินฝากประจำที่มีระยะเวลาตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป โดยได้รับดอกเบี้ยเงินฝากไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี (ดอกเบี้ยนี้ต้องรวมเงินฝากประจำประเภทอื่นๆด้วย)
 • ผู้ฝากต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 55 ปีบริบูรณ์

 

จบไปแล้วสำหรับตัวเลือกในการฝากเงินแบบละเว้นภาษี ศึกษาข้อมูลจากหมีสาระแล้วอย่าลืมสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมแต่ละธนาคารด้วยก็ดีนะ เผื่อข้อมูลมีการปรับเปลี่ยนจ้า

ติดตามข่าวสารจาก หมีสาระ

Facebook : www.facebook.com/mheesaradotcom/

Twitter : https://twitter.com/mheesara

 

บทความที่เกี่ยวข้อง