รวมธนาคารพักหนี้บ้าน จ่ายแต่ดอกเบี้ยช่วงโควิด-19

หลายธนาคารร่วมใจช่วยลูกหนี้ พ้นวิกฤติร้ายๆ เยียวยาลูกหนี้ในช่วงที่โควิด-19 ยังระบาดและภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ จึงได้ออกมาตรการต่างๆ ทั้งพักหนี้รถยนต์และรวมถึงการพักหนี้บ้าน ใครกำลังทำธุรกรรมผ่อนบ้านกับธนาคารไหนก็ไปติดต่อกันได้เลยนะ

มาตรการธนาคารพักหนี้บ้าน จ่ายแต่ดอกเบี้ย

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

 • พักชำระเงินต้นระยะเวลา 3 เดือน โดยจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน
 • พักชำระเงินต้นระยะเวลา 1 ปี จ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน
 • พักชำระเงินต้นระยะเวลา 6 เดือน พร้อมลดดอกเบี้ยเหลือ 3.90% ต่อปี และจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน
 • ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-645-9000
ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ธนาคารกรุงเทพ

 • พักชำระเงินต้น และจ่ายเฉพาะดอกเบี้ย ได้เป็นระยะเวลา 3 เดือน
 • ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1333
ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารกสิกรไทย

 • พักชำระเงินต้น จ่ายแต่ดอกเบี้ย สูงสุด 12 เดือน หรือลดยอดผ่อนต่องวด 50% สูงสุด 12 เดือน
 • ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-888-8888
ธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารไทยพาณิชย์

 • สินเชื่อบ้าน วงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท พักชำระเงินต้นเป็นเวลา 4 เดือน
 • ลูกหนี้ที่ยังจ่ายชำระหนี้ และค้างชำระหนี้ไม่เกิน 90 วัน ณ 1 ม.ค.63 และลูกหนี้ค้างชำระ หรือ NPL ตั้งแต่ 1 ม.ค. 62 พักชำระหนี้เงินต้นสูงสุด 6 เดือน
 • ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-777-7777
ธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารกรุงไทย

 • ลูกค้าทุกราย วงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท ที่ประสงค์จะขอ พักชำระเงินต้นเป็นเวลา 3 เดือน หรือกรณีลูกค้าที่มีรายได้ลดลง พักชำระเงินต้น สูงสุด 12 เดือน
 • ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-111-1111
ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

 • พักชำระหนี้เงินต้น สูงสุดไม่เกิน 12 เดือน ปรับลดจำนวนเงินผ่อนชำระค่างวด สูงสุดไม่เกิน 12 เดือน และพักชำระหนี้เงินผ่อนชำระค่างวด สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน
 • ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1572
ธนาคารกรุงศรี

ธนาคารยูโอบี

 • ลูกค้าสินเชื่อบ้านขอลดค่างวดผ่อนชำระ สูงสุดไม่เกิน 12 เดือน และขยายระยะเวลากู้
 • ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-285-1555
ธนาคารยูโอบี

ธนาคารทิสโก้

 • พักชำระเงินต้น 3 เดือน และลดดอกเบี้ยให้ตามสถานการณ์ของแต่ละราย
 • ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-633-6000
ธนาคารทิสโก้

ธนาคารธนชาต

 • พักชำระหนี้สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน
 • ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1770
ธนาคารธนชาต

ธนาคารทหารไทย

 • พักชำระหนี้ เงินต้นและดอกเบี้ย ได้สูงสุดไม่เกิน 3 เดือนและเมื่อครบกำหนดให้กลับมาชำระหนี้ตามปกติ
 • ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1558
ธนาคารทหารไทย

ธนาคารเกียรตินาคิน

 • พักชำระหนี้สูงสุด 6 เดือน ส่วนลดดอกเบี้ย และขยายระยะเวลาชำระหนี้
 • ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-165-5555
ธนาคารเกียรตินาคิน

ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์

 • ลูกค้าที่ไม่เป็นหนี้ NPL และมีวงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท พักชำระเงินต้น 3 เดือน
 • ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-359-0000
ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์

ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย

 • ขยายเวลาการผ่อนชำระสูงสุด 24 เดือน โดยลดจำนวนเงินในการผ่อนชำระ สามารถชำระ รวมทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย หรือชำระเฉพาะดอกเบี้ย หรือชำระเฉพาะเงินต้นได้
 • ให้เงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติมวงเงินตั้งแต่ 200,000 บาท ถึง 30,000,000 บาท ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 8 ปี
 • ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-697-5444
ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย

ข้อแนะนำ

 • สอบถามได้ที่คอลเซ็นเตอร์ธนาคารทุกแห่ง
 • ส่วนใหญ่ธนาคาร และสถาบันการเงินจะแนะนำให้ทำผ่านเว็บไซต์ หรือส่งข้อมูลทางอีเมล ไม่จำเป็นต้องไปที่สาขา
 • เอกสารที่ใช้ส่วนใหญ่ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือนจา
 • บริษัท ซึ่งกรณีนี้แล้วแต่ธนาคาร หรือสถาบันการเงินจะเรียกดู
 • สำหรับรายชื่อธนาคาร หรือสถาบันการเงินใดที่ไม่ได้ปรากฏ ให้ลูกหนี้ติดต่อธนาคารโดยด่วน
 • ลูกหนี้ที่ได้รับความช่วยเหลือตามมาตรการนี้ จะยังคงมีประวัติการชำระหนี้เป็น ลูกหนี้ปกติในฐานข้อมูลเครดิตบูโรแต่ลูกหนี้ยังคงมีภาระการจ่ายชำระคืนหนี้ ตามเงื่อนไขที่ตกลงกับผู้ให้บริการทางการเงิน

ช่วงภาวะเศรษฐกิจที่แย่ก็ยังมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นให้เห็นในสังคมไทย แสดงให้เห็นว่าคนไทยเราไม่เคยทิ้งกัน อย่าลืมนะใครกำลังทำธุรกรรมกำบธนาคารไหนก้ให้รีบติดต่อทำเรื่องไปนะ

ติดตามข่าวสารจาก หมีสาระ

Facebook : www.facebook.com/mheesaradotcom/

Twitter : https://twitter.com/mheesara

 

บทความที่เกี่ยวข้อง