เทียบบัญชีฝากระยะยาว ธนาคารไหน ดอกเบี้ยสูง !!

อยากมีเงินเก็บ เปิดบัญชีฝากระยะยาว ธนาคารไหน ให้ดอกเบี้ยสูง จะฝากเงินทั้งทีก็ต้องดูให้ละเอียด เราจึงได้รวบรวมข้อมูล การเปิดบัญชีฝากระยะยาวของแต่ละธนาคารมาให้ดูกัน

14 ธนาคารเทียบบัญชีฝากระยะยาว

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารออมสิน

ธนาคารซิตี้แบงก์

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

 • จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท
 • ฝากครั้งต่อไปเริ่มต้น 1,000 บาท
 • ระยะเวลาการฝาก สูงสุด 36 เดือน
 • อัตราดอกเบี้ยต่อปี 1.5% จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)

 • จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท
 • ระยะเวลาการฝากสูงสุด 36 เดือน
 • อัตราดอกเบี้ยต่อปี 2.25 – 2.50
ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

 • จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท
 • ระยะเวลาการฝากสูงสุด 60 เดือน
 • อัตราดอกเบี้ยต่อปี เป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคาร
ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

 • จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ
  ประเภทสมุดคู่ฝาก( Pass Book) 1,000 บาท
  ประจำประเภทใบรับฝาก(Receipt) 10,000 บาท
 • ระยะเวลาการฝากสูงสุด 12 เดือน
 • อัตราดอกเบี้ยต่อปี เป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคาร
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

 • จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 500 บาท
 • ระยะเวลาการฝากสูงสุด 36 เดือน
 • อัตราดอกเบี้ยต่อปี
  มีสมุดคู่ฝาก 2.75%
  ไม่มีสมุดคู่ฝาก 2.85%
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

 • จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 1000 บาท
 • ระยะเวลาการฝาก สูงสุด 24 เดือน
 • อัตราดอกเบี้ยต่อปี 2.30%
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

 • จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 1000 บาท
 • ระยะเวลาการฝากสูงสุด 36 เดือน
 • อัตราดอกเบี้ยต่อปี เป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคาร
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

 • จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท (จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน)
 • ระยะเวลาการฝากสูงสุด 36 เดือน
 • อัตราดอกเบี้ยต่อปี เป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคาร
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน)

 • จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 500,000 บาท
 • ระยะเวลาการฝาก สูงสุด 24 เดือน
 • อัตราดอกเบี้ยต่อปี 1.85% (จ่ายดอกเบี้ยรายเดือน)
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน)

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

 • จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 20,00 บาท
 • ระยะเวลาการฝากสูงสุด 36 เดือน
 • อัตราดอกเบี้ยต่อปี เป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคาร
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)

 • จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท
 • ระยะเวลาการฝากสูงสุด 36 เดือน
 • อัตราดอกเบี้ยต่อปี เป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคาร
  (สิทธิพิเศษในการยกเว้นภาษีรายได้จากดอกเบี้ย)
ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)

ธนาคารออมสิน

 • จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 1,000 บาท
 • ฝากครั้งต่อไปไม่ต่ำกว่า 1,000 บาท
 • ระยะเวลาการฝากสูงสุด 36 เดือน
 • อัตราดอกเบี้ยต่อปี 2.25 %(รับดอกเบี้ยทบต้นทุก 12 เดือน)
ธนาคารออมสิน

ธนาคารซิตี้แบงก์

 • จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาท
 • ระยะเวลาการฝากสูงสุด 60 เดือน
 • อัตราดอกเบี้ยต่อปี เป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคาร
ธนาคารซิตี้แบงก์

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

 • จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 5,000 บาท
 • ฝากครั้งต่อไป 5,000 บาท
 • ระยะเวลาการฝากสูงสุด 48 เดือน
 • อัตราดอกเบี้ยต่อปี เป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคาร
  (เงินฝากประจำระยะเวลาตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป สามารถแจ้งขอรับดอกเบี้ยราย 6 เดือนได้)
ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)

จบไปแล้วกับ 14 ธนาคาร การเทียบดอกเบี้ย คงจะพอทำให้หลายๆคน ตัดสินใจเลือกได้ง่ายขึ้นไม่มากก็น้อย สุดท้ายนี้การเก็บเงินเป็นเรื่องที่ดี ถ้าเราเริ่มเก็บตั้งแต่วันนี้ อนาคตหรือยามจำเป็น เราก็สามารถนำเงินเก็บของเรามาใช้ต่อยอดทำอะไรได้อีกหลายเรื่องเลยนะ

ติดตามข่าวสารจาก หมีสาระ

Facebook : www.facebook.com/mheesaradotcom/

Twitter : https://twitter.com/mheesara

 

บทความที่เกี่ยวข้อง