หากสถาบันการเงินเจ๊ง เราจะได้เงินคืนมั้ย ?

ถ้าธนาคารเจ๊ง ! เงินฝากเราจะหายมั้ย ? เรื่องเงิน เรื่องทองไม่เข้าใครออกใคร วันนี้พี่หมีจะขอมาแชร์เรื่องเงินๆทองๆกันสักนิด ให้เราวางใจกันได้เลยหากสถาบันการเงิน  เช่น ธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเครดิท ฟองซิเอร์ ถูกปิดกิจการลง เงินฝากของเราจะไปอยู่ไหน ได้คืนหรือเปล่า และแบบไหนที่เข้าเงื่อนไขกันบ้าง

เศรษกิจประเทศไทยเคยเติบโตอย่างรวดเร็ว

 • อัตรา GDP ของประเทศเติบโตสูงเฉลี่ย 10% ทุกปี
 • อัตราการส่งออกสูงอยู่ในเกณฑ์ที่สูงมาก
 • การเติบโตก้าวกระโดดของอสังหาริมทรัพย์และตลาดหุ้น

เพราะวิกฤตต้มยำกุ้ง สถานะทางการเงินของประเทศไทยเข้าขั้นวิกฤต

เหตุของปัญหาวิกฤติต้มยำกุ้ง

 • การโจมตีค่าเงินบาท
 • ฟองสบู่จากอสังหาริมทรัพย์
 • การขาดดุลบัญชีเดินสะพัด

ผลหลังจากที่เกิดวิกฤติต้มยำกุ้ง

 • รัฐเกิดหนี้กว่า 1.4 ล้านล้านบาท
 • ประชาชนตกงาน เอกชนล้มละลาย ภาครัฐต้องกู้เงินเพื่อใช้หนี้ กลายเป็นหนี้สาธารณะที่ประชาชนต้องแบกรับ

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราฝากเงินในสถาบันการเงินที่เจ๊ง

หน้าที่ของสถาบันค้มครองเงินฝาก

 • จ่ายเงินคืนฝากภายใน 30 วันหลังจากสถาบันการเงินถูกสั่งปิดกิจการ โดยสถาบันคุ้มครองเงินฝากจะโอนเงินเข้าบัญชีที่ผูกกับ PromptPay ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชน
 • ผู้ฝากเงินไม่ต้องดำเนินการใดๆ เพื่อให้ได้เงินฝากคืน 
 • การคุ้มครองนี้เป็นมาตรการของรัฐ เพียงแค่ฝากเงินในบัญชีเงินฝาก เงินที่ฝากก็จะได้รับการคุ้มครองทันที ไม่มีค่าใช้จ่าย

มีอะไรบ้างที่ได้รับความคุ้มครอง

ผลิตภัณฑ์เงินฝากที่ได้รับการคุ้มครอง (เงินฝากต้องเป็นสกุลเงินบาทเท่านั้น)

 • เงินฝากกระแสรายวัน
 • เงินฝากออมทรัพย์
 • เงินฝากประจำ
 • บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน

ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน (เงินฝาก) ที่ไม่ได้รับการคุ้มครอง

 • เงินฝากที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
 • บัญชีเงินบาทของผู้มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศตาม พ.ร.บ. ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน
 • เงินลงทุนในตราสานต่าง ๆ เช่น พันธบัตรรัฐบาล หุ้นกู้ของสถาบันการเงิน หน่วยลงทุน (LTF, RMF)
 • เงินฝากในสหกรณ์
 • แคชเชียร์เช็ค ตั๋วแลกเงิน
 • เงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money)

สถาบันที่อยู่ภายใต้ความคุ้มครอง

ติดตามข่าวสารจาก หมีสาระ

Facebook : www.facebook.com/mheesaradotcom/

Twitter : https://twitter.com/mheesara

 

บทความที่เกี่ยวข้อง