ทั่วไป

13 June 2020

ฝากบัญชีปลอดภาษี ธนาคารไหนดี ดอกเบี้ยสูง

สำหรับใครที่อยากมีบ้าน อยากมีรถ การฝากบัญชีปลอดภาษี จึงเป็นตัวเลือกที่ใครๆ ก็อยากนำเงินไปฝากด้วย วันนี้หมีสาระได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับธนาคารที่สามารถฝากบัญชีปลอดภาษี พร้อมบอกเงื่อนไขและอัตราดอกเบี้ย จะมีธนาคารไหนกันบ้าง ไปเช็กข้อมูลพร้อมๆ กันเลย

บัญชีเงินฝาก ปลอดภาษี

ธนาคารไทยเครดิต

เงื่อนไข

 • บุคคลธรรมดา
 • เปิดบัญชีท่านละ 1 บัญชี
 • ฝากเท่ากันกับการเปิดบัญชีครั้งแรกทุกเดือน

อัตรดอกเบี้ย

 • ฝากเงิน 1,000 – 25,000 บาท (24 เดือน) ดอกเบี้ย 2.60% ต่อปี
 • ฝากเงิน 1,000 – 16,500 บาท (36 เดือน) ดอกเบี้ย 2.85% ต่อปี

 

ธนาคารไอซีบีซี ไทย

เงื่อนไข

 • บุคคลธรรมดา
 • เปิดบัญชีได้ท่านละ 1 บัญชี
 • ฝากเท่ากันกับการเปิดบัญชีครั้งแรกทุกเดือน

อัตราดอกเบี้ย

 • ฝากเงิน 1,000 – 25,000 บาท (24 เดือน) ดอกเบี้ย 2.55% ต่อปี
 • ฝากเงิน 1,000 – 16,500 บาท (36 เดือน) ดอกเบี้ย 2.70% ต่อปี

 

ธนาคารธนชาต

เงื่อนไข

 • บุคคลธรรมดา
 • เปิดบัญชีได้ท่านละ 1 บัญชี
 • ฝากเท่ากันกับการเปิดบัญชีครั้งแรกทุกเดือน

อัตราดอกเบี้ย

 • ฝากเงิน 300 – 25,000 บาท (24 เดือน) ดอกเบี้ย 2.50% ต่อปี

 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

เงื่อนไข

 • บุคคลธรรมดา
 • เปิดบัญชีได้ท่านละ 1 บัญชี
 • ฝากเท่ากันกับการเปิดบัญชีครั้งแรกทุกเดือน

อัตราดอกเบี้ย

 • ฝากเงิน 1,000 – 25,000 บาท (24 เดือน) ดอกเบี้ย 2.30% ต่อปี
 • ฝากเงิน 1,000 – 16,500 บาท (36 เดือน) ดอกเบี้ย 2.15% ต่อปี

 

ธนาคารธ.ก.ส.

เงื่อนไข

 • บุคคลธรรมดา
 • เปิดบัญชีได้ท่านละ 1 บัญชี
 • ฝากเท่ากันกับการเปิดบัญชีครั้งแรกทุกเดือน

อัตราดอกเบี้ย

 • ฝากเงิน 1,000 – 25,000 บาท (24 เดือน) ดอกเบี้ย 2.50% ต่อปี

 

ธนาคารยูโอบี

เงื่อนไข

 • บุคคลธรรมดา
 • เปิดบัญชีได้ท่านละ 1 บัญชี
 • ฝากเท่ากันกับการเปิดบัญชีครั้งแรกทุกเดือน

อัตราดอกเบี้ย

 • ฝากเงิน 1,000 – 25,000 บาท ดอกเบี้ย 2.00% ต่อปี (ฝากไม่เกิน 10,000), ดอกเบี้ย 2.25% ต่อปี (ฝาก 10,000 แต่ไม่ถึง 25,000), ดอกเบี้ย 2.50% ต่อปี (ฝากไม่เกิน 25,000)

 

ธนาคารกสิกรไทย

เงื่อนไข

 • บุคคลธรรมดา
 • เปิดบัญชีได้ท่านละ 1 บัญชี
 • ฝากเท่ากันกับการเปิดบัญชีครั้งแรกทุกเดือน

อัตราดอกเบี้ย

 • ฝากเงิน 500 – 25,000 บาท (24 เดือน) ดอกเบี้ย 2.25% ต่อปี

 

ธนาคารกรุงเทพ

เงื่อนไข

 • บุคคลธรรมดา
 • เปิดบัญชีได้ท่านละ 1 บัญชี
 • ฝากเท่ากันกับการเปิดบัญชีครั้งแรกทุกเดือน

อัตราดอกเบี้ย

 • ฝากเงิน 1,000 – 25,000 บาท (24 เดือน) ดอกเบี้ย 2.25% ต่อปี
 • ฝากเงิน 1,000 – 25,000 บาท (36, 48, 60 เดือน) ดอกเบี้ย 2.50% ต่อปี

 

ธนาคารกรุงไทย

เงื่อนไข

 • บุคคลธรรมดา
 • เปิดบัญชีได้ท่านละ 1 บัญชี
 • ฝากเท่ากันกับการเปิดบัญชีครั้งแรกทุกเดือน

อัตราดอกเบี้ย

 • ฝากเงิน 1,000 – 25,000 บาท (24 เดือน) ดอกเบี้ย 2.50% ต่อปี
 • ฝากเงิน 1,000 – 16,500 บาท (36 เดือน) ดอกเบี้ย 2.50% ต่อปี
 • ฝากเงิน 1,000 – 12,500 บาท (48 เดือน) ดอกเบี้ย 2.50% ต่อปี

 

ธนาคารออมสิน

เงื่อนไข

 • บุคคลธรรมดา
 • เปิดบัญชีได้ท่านละ 1 บัญชี
 • ฝากเท่ากันกับการเปิดบัญชีครั้งแรกทุกเดือน

อัตราดอกเบี้ย

 • ฝากเงิน 1,000 – 25,000 บาท (24 เดือน) ดอกเบี้ย 2.125% ต่อปี

 

ธนาคารทิสโก้

เงื่อนไข

 • บุคคลธรรมดา
 • เปิดบัญชีได้ท่านละ 1 บัญชี
 • ฝากเท่ากันกับการเปิดบัญชีครั้งแรกทุกเดือน

อัตราดอกเบี้ย

 • ฝากเงิน 1,000 – 25,000 บาท (24 เดือน) ดอกเบี้ย 2.25% ต่อปี
 • ฝากเงิน 1,000 – 16,500 บาท (36 เดือน) ดอกเบี้ย 2.50% ต่อปี

 

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

เงื่อนไข

 • บุคคลธรรมดา
 • เปิดบัญชีได้ท่านละ 1 บัญชี
 • ฝากเท่ากันกับการเปิดบัญชีครั้งแรกทุกเดือน

อัตราดอกเบี้ย

 • ฝากเงิน 1,000 – 25,000 บาท (24 เดือน) ดอกเบี้ย 2.0% ต่อปี

 

ธนาคารไทยพาณิชย์

เงื่อนไข

 • บุคคลธรรมดา
 • เปิดบัญชีได้ท่านละ 1 บัญชี
 • ฝากเท่ากันกับการเปิดบัญชีครั้งแรกทุกเดือน

อัตราดอกเบี้ย

 • ฝากเงิน 500 – 25,000 บาท (24 เดือน) ดอกเบี้ย มีสมุดคู่ฝาก 2.25% ต่อปี, ไม่มีสมุดคู่ฝาก 2.35% ต่อปี

 

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย

เงื่อนไข

 • บุคคลธรรมดา
 • เปิดบัญชีได้ท่านละ 1 บัญชี
 • ฝากเท่ากันกับการเปิดบัญชีครั้งแรกทุกเดือน

อัตราดอกเบี้ย

 • ฝากเงิน 1,000 – 25,000 บาท ดอกเบี้ย 1.80% ต่อปี

ก็จบไปแล้วสำหรับ ธนาคารฝากบัญชีปลอดภาษี ดอกเบี้ยสูง เหมาะมากสำหรับคนที่กำลังวางแผนจะซื้อบ้าน ซื้อรถ สำหรับคนที่สนใจและตั้งใจจะเก็บเงิน ออมเงิน ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีเช่นกัน สนใจธนาคารไหนก็ตรงไปที่ธนาคารนั้นได้เลยนะ

ติดตามข่าวสารจาก หมีสาระ

Facebook : www.facebook.com/mheesaradotcom/

Twitter : https://twitter.com/mheesara

 

บทความที่เกี่ยวข้อง