พ.ร.บ รถยนต์ vs ประกันรถยนต์ ต่างกันอย่างไร

การความคุ้มครองที่แตกต่างกันระหว่าง พ.ร.บ.รถยนต์ และประกันรถยนต์ ที่ทุกคนควรรู้ไว้ หลายคนต่างสงสัยว่าทั้งสองอย่างนี้ต่างกันอย่างไร วันนี้พี่หมีนำมาให้เห็นกันชัดๆแล้วและอยากให้พิจารณา คิดดีๆ ว่าควรซื้อประกันชั้นไหน

เปรียบเทียบ พ.ร.บ รถยนต์ กับ ประกันรถยนต์

พ.ร.บ รถยนต์ vs ประกันรถยนต์

พ.ร.บ. รถยนต์

เป็นประกันภาคบังคับ ที่กฎหมายกำหนด เพื่อจะได้รับสิทธิคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลยามเกิดอุบัติเหตุ

ประกันรถยนต์

เป็นประกันภาคสมัครใจที่เลือกจะทำ หรือไม่ทำก็ได้ จะให้ความคุ้มครองทั้งตัวรถ และผู้ขับขี่ โดยจำนวนเงินคุ้มครองนั้นขึ้นอยู่กับแผนประกันที่เลือก และเงื่อนไขของบริษัทประกันแต่ละแห่ง

พ.ร.บ รถยนต์ vs ประกันรถยนต์

ประกันภัยรถยนต์

ประกันชั้น 1

เหมาะสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งขับรถยนต์คันแรก จะคุ้มครองทั้งผู้เอาประกันและคู่กรณีและยังคุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์คันเอาประกันในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุแบบไม่มีคู่กรณีด้วย

ประกันชั้น 2

คุ้มครอง ชีวิตร่างกาย การบาดเจ็บและทรัพย์สินเฉพาะคู่กรณีเท่านั้น

ประกันชั้น 3

ให้ความคุ้มครองเฉพาะชีวิตร่างกาย และทรัพย์สินของคู่กรณีเท่านั้น เมื่อผู้เอาประกันเป็นฝ่ายผิด โดยมีการคุ้มครองไม่เกินวงเงินที่ระบุไว้

พ.ร.บ รถยนต์ vs ประกันรถยนต์

ความแตกต่าง ระหว่าง พ.ร.บ. และประกันรถยนต์

พ.ร.บ.

คุ้มครอง

ค่ารักษาพยาบาล (ทั้งผู้ขับและคู่กรณี)

จ่าย ≤ 30,000 บาท (กรณีทุพพลภาพถาวรจ่าย ≤ 35,000 บาท )

หากพิจารณาแล้วเป็นฝ่ายถูก จ่ายค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น ≤ 80,000 บาท (กรณีทุพพลภาพถาวรจ่ายเพิ่มขึ้น 200,000 – 300,000 บาท)

**เมาแล้วขับคุ้มครองคนขับ ≤ 30,000

ไม่คุ้มครอง

ค่าซ่อมรถผู้ถือ พ.ร.บ.และคู่กรณี

ค่าเสียหายต่อสิ่งของหรือวัตถุที่ขับชนของผู้ถือ พ.ร.บ.และคู่กรณี

ประกันชั้น 1

คุ้มครอง

ค่ารักษาพยาบาลและค่าซ่อมรถของผู้ถือประกันและคู่กรณี

ไม่คุ้มครอง

ค่าซ่อมรถที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลาการใช้งาน

ประกันชั้น 2

คุ้มครอง

ค่ารักษาพยาบาลของผู้ถือประกันและคู่กรณี

ค่าซอมรถของผู้ถือประกันกรณีสูญหายและไฟไหม้

ไม่คุ้มครอง

ค่าซ่อมรถของผู้ถือประกัน กรณีรถเสียและไฟไหม้

ประกันชั้น 3

คุ้มครอง

ค่ารักษาพยาบาลของผู้ถือประกันและคู่กรณี แต่ค่าซ่อมรถคุ้มครองเฉพาะรถคู่กรณีเท่านั้น

ไม่คุ้มครอง

ค่าซ่อมรถของผู้ถือประกัน

พ.ร.บ รถยนต์ vs ประกันรถยนต์

สรุป

พ.ร.บ. รถยนต์นั้นแตกต่างจากประกันรถยนต์ตรงที่ ให้ความคุ้มครองเฉพาะผู้ขับขี่ แต่ไม่คุ้มครองตัวรถยนต์ หากมีแต่ พ.ร.บ. ติดรถยนต์ไว้เพียงอย่างเดียว เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาค่าซ่อมรถทั้งหลายต้องจ่ายเองทั้งหมด

 

เป็นอย่างไรกันบ้างครับ สำหรับพ.ร.บ รถยนต์ กับประกันรถยนต์ที่หลายคนรู้จักแต่ยังไม่รู้ถึงสิทธิคุ้มครองจริงๆ วันนี้น่าเป็นประโยชน์ให้หลายๆ ท่านได้ดีเลย

ติดตามข่าวสารจาก หมีสาระ

Facebook : www.facebook.com/mheesaradotcom/

Twitter : https://twitter.com/mheesara

 

บทความที่เกี่ยวข้อง