ทั่วไป

10 May 2020

พ่อค้าแม่ค้าอยากมีบ้าน กู้ธนาคารไหนดี ต้องมีรายได้เท่าไหร่

การซื้อบ้าน บางคนอาจมองว่าเป็นเรื่องยากมาก ยิ่งสำหรับผู้ที่มีอาชีพอิสระ เช่น พ่อค้า แม่ค้า ร้านค้าทั่วไป วันนี้หมีสาระได้รวบรวมแหล่งธนาคารที่สามารถกู้เพื่อซื้อบ้าน มีทั้งหมด 12 ธนาคารด้วยกัน คุณสมบัติของผู้กู้ต้องมีอะไรบ้าง ต้องมีรายได้ต่อเดือนกี่บาท และวงเงินกู้เท่าไหร่ ไปดูพร้อมๆ กันเลย

กู้เงินซื้อบ้านมีธนาคารอะไรบ้าง

ธนาคารธนชาต

คุณสมบัติ

 • บุคคลธรรมดา
 • อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี
 • ดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 10,000 บาทต่อเดือน

วงเงินกู้

 • สูงสุด 100% ของราคาประเมินหรือราคาซื้อขาย

 

ธนาคารทหารไทย

คุณสมบัติ

 • บุคคลธรรมดา
 • อายุ 20 – 60 ปี
 • ดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • รายได้ต่อเดือน 20,000 บาท ขึ้นไป

วงเงินกู้

 • สูงสุดไม่เกิน 20,000,000 บาท

 

ธนาคารออมสิน

คุณสมบัติ

 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • มีอาชีพและรายได้แน่นอน
 • เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร

วงเงินกู้

 • ไม่จำกัดวงเงินกู้สูงสุด

 

ธนาคารกสิกรไทย

คุณสมบัติ

 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • ประกอบธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • รายได้ 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป

วงเงินกู้

 • สูงสุดไม่เกิน 95% ของราคาซื้อขาย

 

ธนาคารไทยพาณิชย์

คุณสมบัติ

 • อายุ 20 – 65 ปี
 • ไม่เคยเป็นลูกหนี้ปรับโครงสร้างหนี้ของสถาบันการเงิน

วงเงินกู้

 • สูงสุดไม่เกิน 95%

 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

คุณสมบัติ

 • บุคคลธรรมดา
 • อายุ 20 – 65 ปี
 • ประกอบธุรกิจมาตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป

วงเงินกู้

 • สูงสุด 90% ของราคาประเมิน

 

ธนาคารกรุงไทย

คุณสมบัติ

 • อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • ไม่มีประวัติเสียหายด้านการเงิน
 • เป็นเจ้าของกิจการส่วนตัวที่สามารถจ่ายหนี้เงินกู้ได้

วงเงินกู้

 • สูงสุดไม่เกินร้อยละ 100% ต่อหลักประกัน

 

ธนาคารกรุงเทพ

คุณสมบัติ

 • บุคคลธรรมดา
 • อายุ 20 ปี ขึ้นไป
 • ประวัติทางการเงินดีในข้อมูลของบริษัทเครดิตบูโร
 • แสดงหลักฐานรายได้ ย้อนหลังไม่น้อยกว่า 6 เดือน

วงเงินกู้

 • สูงสุด 70-95% ของมูลค่าหลักประกัน

 

ธนาคารเกียรตินาคิน

คุณสมบัติ

 • อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • ไม่มีประวัติหนี้ค้างชำระ
 • ประกอบธุรกิจมาไม่ต่ำกว่า 2 ปี
 • ไม่มีประวัติถูกดำเนินคดีแพ่งและอาญา
 • รายได้ไม่ต่ำกว่า 15,000 บาท/เดือน
 • ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือไร้ความสามารถ

วงเงินกู้

 • สูงสุด 50 ล้านบาท

 

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย

คุณสมบัติ

 • อายุ 21 – 62 ปี
 • ประกอบธุรกิจ 2 ปีขึ้นไป
 • รายได้ 50,000 บาทขึ้นไป

วงเงินกู้

 • สูงสุด 10 ล้านบาท

 

ธนาคารทิสโก้

คุณสมบัติ

 • อายุ 21 – 60 ปี
 • ประกอบธุรกิจมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ปี

วงเงินกู้

 • สูงสุด 100% ของราคาประเมิน

 

ธนาคารยูโอบี

คุณสมบัติ

 • บุคคลธรรมดา
 • อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • ประกอบธุรกิจมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ปี
 • รายได้ขั้นต่ำ 20,000 บาทต่อเดือน

วงเงินกู้

 • สูงสุด 100% ของราคาซื้อขาย

จบไปแล้ว สำหรับธนาคารกู้เงินซื้อบ้าน สำหรับผู้ที่มีอาชีพอิสระ แม่ค้า ใครที่กำลังมีความสนใจที่อยากจะมีบ้านสักหลัง อยากกู้เงินซื้อบ้าน ก็สามารถศึกษาข้อมูลข้างต้นและศึกษาจากธนาคารที่สนใจเพิ่มเติมด้วยนะ

ติดตามข่าวสารจาก หมีสาระ

Facebook : www.facebook.com/mheesaradotcom/

Twitter : https://twitter.com/mheesara

 

บทความที่เกี่ยวข้อง