วิธีลงทะเบียน กู้เงิน 10,000 บาท ดอกเบี้ย 10 บาท

ธนาคารออมสินจะปล่อยกู้เงินให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ผู้ที่จะมีสิทธฺ์ยื่นกู้และลงทะเบียนกู้เงิน 10,000 บาทนี้คือผู้ประกอบอาชีพอิสระ เท่านั้น!!โดยวงเงินสูงสุดจะอยู่ที่ 10,000 บาท และต้องใช้คนค้ำประกัน หรือ สินทรัพย์มาค้ำประกัน

ลงทะเบียนกู้เงินต้องทำอย่างไรบ้าง

วงเงินให้กู้

วงเงินให้กู้

 • สูงสุด 10,000 บาท
 • อัตราดอกเบี้ย 0.10% ต่อเดือน
 • ผ่อนชำระคืนสูงสุด 2 ปี
 • ไม่ต้องต้องชำระ 6 งวดแรก
คุณสมบัติ

คุณสมบัติ

 • คนกู้ต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป สัญชาติไทย
 • ประกอบอาชีพอิสระที่มีรายได้เดือนละไม่เกิน 30,000 บาท
 • ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เช่น พ่อค้าแม่ค้า คนขับรถโดยสารแท็กซี่-สามล้อ มัคคุเทศก์ เป็นต้น
 • มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้
วิธีลงทะเบียน

วิธีลงทะเบียน

 • ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.gsb.or.th ธนาคารออมสินเท่านั้น ไม่ต้องไปที่ธนาคาร
 • เลือกเงินกู้ 1 หมื่นบาท
 • กรอกข้อมูลส่วนตัว
 • จะมี SMS แจ้งเตือนลูกค้าที่ได้รับอนุมัติวงเงิน
ช่องทารับเงิน

ช่องทางรับเงิน

 • ธนาคารจะติดต่อกลับภายใน 5 วัน ถ้าไม่ได้รับการติดต่อหมายถึงไม่ผ่านเกณฑ์
 • รับเงินผ่านทางบัญชีของธนาคารออมสินเท่านั้น
เปิดลงทะเบียน
 • เปิดให้ลงทะเบียนวันที่ 15 เมษายน 63 เป็นต้นไป
 • สิ้นสุดโครงการ 30 ธันวาคม 2563
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารออมสิน ทั่วประเทศ หรือ โทร.1115

การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 มีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ และส่งผลต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในวงกว้าง ใครที่จำเป็นต้องใช้เงินวันที่ 15 เมษายน 2563 นี้ก็เตรียมตัวลงทะเบียนกันให้พร้อมนะครับ

ติดตามข่าวสารจาก หมีสาระ

Facebook : www.facebook.com/mheesaradotcom/

Twitter : https://twitter.com/mheesara

 

บทความที่เกี่ยวข้อง