เลือกสอบแบบไหน เอาไปใช้ได้ตรงจุด

ไปเรียนต่อต่างประเทศ สมัครงานใหม่ หรือว่าต้องการอัปเงินเดือน จะเลือกสอบภาษาแบบไหนดี IELT, TOEFL  หรือ TOEIC
วัดระดับภาษาอังกฤษให้ได้ประโยชน์สูงสุด ไปเทียบข้อมูลกันก่อนเลยจ้า

 

 • IELT สามารถสมัครสอบ online ได้ที่ https://my.ieltsessentials.com *โปรดตรวจสอบสถานที่ วัน และเวลา ในการสอบ
 • TOEFL สามารถสมัครสอบ online ได้ที่ https://v2.ereg.ets.org/ereg/public/jump?_p=TEL *โปรดตรวจสอบสถานที่ วัน และเวลาในการสอบ
 • TOEIC สามารถสมัครสอบได้ที่ศูนย์สอบกรุงเทพ ตึก BB Tower ถนนอโศก โทร 02 260 7061

IELT

 • แบบทดสอบ : วัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับผู้สนใจทั่วไป
 • แบ่งผลคะแนน : วัดระดับตามความสามารถทางภาษา มีทั้งหมด 9 ระดับ
 • ทักษะที่สอบ : ฟัง พูด อ่าน และเขียน
 • นำคะแนนไปยื่น : นำคะแนนไปยื่นศึกษาต่อในประเทศฝั่งยุโรป และนำคะแนนไปยื่นสมัครงานบริษัทข้ามชาติที่มาจากยุโรป
 • คะแนนสอบใช้ได้ : 2 ปี
 • เกณฑ์มาตราฐาน : 5.5 หรือ 6.5 ขึ้นไป ขึ้นอยู่กับสถานศึกษาหรือแต่ละบริษัท
 • ค่าสอบ (ราคาประมาณ) : 6,300 บาท

TOEFL

 • แบบทดสอบ : แบบทดสอบความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ของผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาประจำชาติ
 • แบ่งผลคะแนน : คะแนนเต็ม 120 คะแนน
 • ทักษะที่สอบ : ฟัง พูด อ่าน และเขียน
 • นำคะแนนไปยื่น : นำคะแนนยื่นสำหรับศึกษาต่อในอเมริกาโดยเฉพาะ และนำคะแนนไปยื่นสมัครงาน
 • คะแนนสอบใช้ได้ : 2 ปี
 • เกณฑ์มาตราฐาน : เกณฑ์ส่วนใหญ่ 79/120 คะแนน
 • ค่าสอบ (ราคาประมาณ) : ประมาณ 5,070 บาท

TOEIC

 • แบบทดสอบ : วัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ต้องการสมัครงานองค์กรต่างๆ เช่น สายการบิน
 • แบ่งผลคะแนน : คะแนนเต็ม 990 คะแนน
 • ทักษะที่สอบ : ฟัง และอ่าน
 • นำคะแนนไปยื่น : นำคะแนนไปยื่นสมัครงาน
 • คะแนนสอบใช้ได้ : 2 ปี
 • เกณฑ์มาตราฐาน :ไม่มีหลักเกณฑ์ตายตัว แล้วแต่กฎเกณฑ์ของแต่ละบริษัท
 • ค่าสอบ (ราคาประมาณ) : ประมาณ 1,500 บาท

ติดตามข่าวสารจาก หมีสาระ

Facebook : www.facebook.com/mheesaradotcom/

Twitter : https://twitter.com/mheesara

 

บทความที่เกี่ยวข้อง