มาตรการผ่อนปรนระยะ 3 การปฏิบัติตัวในสถานที่ต่างๆ

ผ่อนปรนระยะ 3 ทำอะไรไปไหนได้บ้าง เริ่มมาตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. ที่ผ่านมา กิจการและกิจกรรมเสี่ยงปานกลาง-สูงกลับมาเปิดบริการได้และอนุญาตให้ประชาชนเดินทางข้ามจังหวัดได้หากมีความจำเป็น หมีสาระเลยทำสรุปมาให้ดูว่าสถานที่ไหนเปิดได้แล้ว หรือทำอะไร มีข้อห้ามอะไรมาให้ทุกคนดูแล้ว

มาตรการผ่อนปรนระยะ 3 จากสถานการณ์โควิด – 19

ปรับเวลาเคอร์ฟิว

 • 23.00 – 03.00 น.

การเดินทางข้ามจังหวัด

 • เดินทางเฉพาะที่จำเป็นจริง ๆ เท่านั้น
 • เริ่มออกเดินทางจากจังหวัดต้นทาง ก่อนเวลา 23.00 น. และถึงจังหวัดปลายทางหลังเวลา 03.00

ห้างสรรพสินค้า

 • เปิดดำเนินการได้จนถึงเวลา 21.00 น.
 • เพิ่มมาตรการที่ใช้แพลตฟอร์ม “ไทยชนะ” หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดแทน

โรงเรียนและสถานศึกษา

 • ใช้สถานที่ในการสอบคัดเลือกและอบรมระยะสั้นได้
 • ปิดการเรียนการสอนไปจนถึงวันที่ 1 ก.ค.
 • โรงเรียนและสถาบันการศึกษาบางแห่งเปิดก่อนได้

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

 • เปิดเฉพาะพื้นที่ทำการประกอบอาหารให้ผู้ปกครองมารับอาหารกลางวัน

ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุมและการจัดนิทรรศการ

 • เปิดดำเนินการได้เฉพาะที่มีพื้นที่ไม่เกิน 20,000 ตร.ม.
 • เปิดดำเนินการได้จนถึงเวลา 21.00 น.

ศูนย์พระเครื่อง สนามพระเครื่อง

 • เปิดดำเนินการได้แต่ต้องควบคุมจำนวนคนไม่ให้หนาแน่นเกินไป

ร้านเสริมสวย สถานเสริมความงาม ร้านตัดผม

 • เปิดบริการทุกรูปแบบได้ยกเว้นกิจกรรมที่มีการสัมผัสบริเวณใบหน้า
 • ใช้เวลาทำไม่เกิน 2 ชม.
 • ห้ามนั่งรอในร้าน

ร้านนวดเพื่อสุขภาพ สปา นวดแผนไทย นวดเท้า

 • ให้บริการไม่เกิน 2 ชม.ต่อราย
 • งดการอบไอน้ำ อบตัว

ฟิตเนส

 • ทำกิจกรรมได้ทั้งหมด แต่จำกัดระยะเวลาให้บริการ

โรงภาพยนตร์

 • จำกัดผู้เข้าชมไม่เกิน 200 คน
 • 2 ที่นั่ง เว้น 2 ที่นั่ง

สถานที่ออกกำลังกาย

 • ทำกิจกรรมได้ทุกประเภท
 • ต้องมีมาตรการป้องกันโรคกำกับ
 • กำหนดระยะเวลาการให้บริการ

สนามกีฬาเพื่อการฝึกซ้อม

 • ต้องมีมาตรการรักษาระยะห่าง
 • จำกัดจำนวนเจ้าหน้าที่ไม่เกิน 10 คนต่อครั้ง
 • จำกัดเวลา

ลานกิจกรรม

 • เปิดให้บริการได้แต่ต้องจำกัดผู้ใช้บริการและกำหนดเวลา

สวนสัตว์ สถานที่จัดแสดงสัตว์

 • เปิดได้ตามปกติ

จากที่สรุปมาจะเห็นชัดได้เลยว่ารัฐบาลเลยเปิดช่องว่างให้ประชาชนได้มีโอกาสทำกิจกรรมได้มากขึ้น เดินทางข้ามจังหวัดได้ แต่ก็ขอให้เท่าที่จำเป็น แต่ท้ายที่สุดแล้ว ทุกคนต้องช่วยกันดูแลตัวเองและป้องกันด้วยกันใส่แมสหากต้องออกจากบ้าน แล้วเรื่องราวร้ายๆ จะผ่านไปได้

ติดตามข่าวสารจาก หมีสาระ

Facebook : www.facebook.com/mheesaradotcom/

Twitter : https://twitter.com/mheesara

 

บทความที่เกี่ยวข้อง