รวมพาร์มไทม์ร้านอาหาร ทำในห้าง หารายได้เสริม

ไม่อยากนั่งๆนอนๆ อยู่บ้าน ออกไปหารายได้เสริมกันดีกว่า เก็บเกี่ยวประสบการณ์ เก็บเงินไว้เที่ยว ที่สำคัญงานไม่ต้องสู้แดด สมัครกันเลย ร้านอาหารในห้าง

Santa Fe’ Steak

 • ค่าตอบแทน : ชั่วโมงละ 47 – 52 บาท (สาขาใกล้ BTS ชั่วโมงละ 52 บาท)
 • ระยะงาน ชั่วโมง/วัน : 8 ชั่วโมง
 • วุฒิ :-อายุ 18 – 40 ปี-ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • เอกสารที่ใช้สมัคร :
  -รูปถ่าย 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 3 เดือน)
  -สำเนาบัตรประชาชน
  -สำเนาทะเบียนบ้าน
  -สำเนาวุฒิการศึกษา

Hachiban Ramen

 • ค่าตอบแทน : ชั่วโมงละ 38 – 42 บาท
 • ระยะงาน ชั่วโมง/วัน : 4 – 8 ชั่วโมง
 • วุฒิ :-อายุ 18 ปีขึ้นไป-ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • เอกสารที่ใช้สมัคร :
  -สำเนาบัตรประชาชน
  -สำเนาบัญชีธนาคาร
  -วุฒิการศึกษา-สำเนาทะเบียนบ้าน

MK

 • ค่าตอบแทน :-จันทร์-ศุกร์ 44 บาท/ชม.-เสาร์-อาทิตย์ 52 บาท/ชม.*OT คูณสอง
 • ระยะงาน ชั่วโมง/วัน : 6 – 8 ชั่วโมง
 • วุฒิ :-อายุ 15 ปีขึ้นไป-ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
 • เอกสารที่ใช้สมัคร :
  -สำเนาวุฒิการศึกษา
  -สำเนาบัตรประชาชน
  -สำเนาทะเบียนบ้าน
  -รูปถ่ายสองนิ้ว

Oishi Group

 • ค่าตอบแทน : ชั่วโมงละ 40 – 45 บาท
 • ระยะงาน ชั่วโมง/วัน : อย่างน้อย 5 ชั่วโมง
 • วุฒิ :-อายุ 15 ปี ขึ้นไป-วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป-ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
 • เอกสารที่ใช้สมัคร :
  -สำเนาบัตรประชาชน
  -รูปถ่าย
  -สำเนาทะเบียนบ้าน
  -วุฒิการศึกษา (ถ้ามี)

KFC (พนักงานเสิร์ฟ)

 • ค่าตอบแทน :– ชั่วโมงละ 40 – 50 บาท– นักขัตฤกษ์ ชั่วโมงละ 80 บาท
 • ระยะงาน ชั่วโมง/วัน : 6 – 8 ชั่วโมง
 • วุฒิ :– อายุ 18 ปี ขึ้นไป-วุฒิม.3 ,ม.6, ปวช,ปวส.
 • เอกสารที่ใช้สมัคร :
  -สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน วุฒิการศึกษา
  -รูปถ่าย แนะนำ 1 นิ้ว 2 รูป
  -สำเนาเอกสารราชการต่างๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ- สกุล / ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร ฯ (ถ้ามี)
  -Slip เงินเดือนจากบริษัทปัจจุบัน หรือบริษัทสุดท้ายที่ท่านทำงาน (ถ้ามี)

KFC  (พนักงานส่งอาหาร)

 • ค่าตอบแทน :-เรทค่าแรงเหมาชม.ละ 87 บาท
  ทำงานแบบ 4 ชม. (350 บาท)
  ทำงานแบบ 8 ชม. (700 บาท)
 • ระยะงาน ชั่วโมง/วัน :
  เหมาชั่วโมง (4 ชั่วโมง,8 ชํ่วโมง)
 • วุฒิ :พนักงานส่งอาหาร :
  • มีรถจักรยานยนต์เป็นของตัวเอง
  • มีใบขับขี่,มีพรบ ครบ
  • มีโทรศัพท์ที่ติดต่อได้
  • ทำงานตามวันที่ร้านกำหนด
 • เอกสารที่ใช้สมัคร :–สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน วุฒิการศึกษา
  รูปถ่าย แนะนำ 1 นิ้ว 2 รูป
  สำเนาเอกสารราชการต่างๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ- สกุล / ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร ฯ (ถ้ามี)
  Slip เงินเดือนจากบริษัทปัจจุบัน หรือบริษัทสุดท้ายที่ท่านทำงาน (ถ้ามี)

Sizzler

 • ค่าตอบแทน : ชั่วโมงละ ละ 45 – 60 บาท
 • ระยะงาน ชั่วโมง/วัน : 4-8 ชั่วโมง
 • วุฒิ :-อายุ18ปีขึ้นไป-วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไปหรือกำลังศึกษาอยู่
 • เอกสารที่ใช้สมัคร :--สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ-สำเนาบัญชีธนาคารหน้าแรก 1
  -สำเนาทะเบียนบ้าน  1
  -สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
  -รูปถ่าย  1 รูป

Shabushi

 • ค่าตอบแทน : ชั่วโมงละ 45 บาท
 • ระยะงาน ชั่วโมง/วัน : อย่างน้อย 5 ชม./วัน
 • วุฒิ :-มีอายุ 18 ปีขึ้นไป
  -วุฒิการศึกษา ม. 3 ขึ้นไป
  -ไม่จำกัดเพศ
 • เอกสารที่ใช้สมัคร :
  -สำเนาบัตรประชาชน
  -สำเนาบัญชีธนาคาร
  -สำเนาทะเบียนบ้าน
  -วุฒิการศึกษา
  -รูปถ่าย

Mister Donut

 • ค่าตอบแทน : ชั่วโมงละ 40 บาท
 • ระยะงาน ชั่วโมง/วัน : อย่างน้อย 6 ชั่วโมง
 • วุฒิ :--อายุ 15-35 ปี-วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • เอกสารที่ใช้สมัคร :
  -สำเนาบัตรประชาชน
  -สำเนาบัญชีธนาคารหน้าแรก
  -สำเนาทะเบียนบ้าน
  -สำเนาวุฒิการศึกษา
  -รูปถ่าย

Starbuck

 • ค่าตอบแทน : ชั่วโมงละ 60 – 67 บาท
 • ระยะงาน ชั่วโมง/วัน : สามารถทำงานได้อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ :-18 ปีขึ้นไป -วุฒิการศึกษา ม.6
 • เอกสารที่ใช้สมัคร :
  -สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ สำเนาทะเบียนบ้าน
  -สำเนาวุฒิการศึกษา
  -รูปถ่าย 1 นิ้ว 1รูป

MCDONALD

 • ค่าตอบแทน : ชั่วโมงละ 42 – 47 บาท
 • ระยะงาน ชั่วโมง/วัน : อย่างน้อย 4 ชั่วโมง
 • วุฒิ :-อายุ 15 ขึ้นไป-วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • เอกสารที่ใช้สมัคร :
  -เอกสารสมัครงาน
  -สำเนาบัตรประชาชน
  -สำเนาบัญชีธนาคารหน้าแรก
  -วุฒิการศึกษา
  -สำเนาทะเบียนบ้าน
  -รูปถ่าย

Dairy Queen

 • ค่าตอบแทน :-ชั่วโมงละ 42 – 60 บาท-วันหยุดนักขัตฤกษ์ 2 เท่า
 • ระยะงาน ชั่วโมง/วัน : 4 – 6 ชั่วโมง
 • วุฒิ :-อายุ 18 ปีขึ้นไป
  -วุฒิการศึกษา ม. 3 ขึ้นไป หรือกำลังศึกษาอยู่
 • เอกสารที่ใช้สมัคร :
  -สำเนาวุฒิการศึกษา
  -สำเนาบัตรประชาชน
  -สำเนาทะเบียนบ้าน
  -รูปถ่ายสองนิ้ว

Swensen’s

 • ค่าตอบแทน :-ชม.ละ 42 – 60 บาท -มีค่าปิดร้านอีก50บาท
 • ระยะงาน ชั่วโมง/วัน : 5 – 8 ชั่วโมง
 • วุฒิ :
  -อายุ 18-22 ปี
  -วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • เอกสารที่ใช้สมัคร :
  -สำเนาวุฒิการศึกษา
  -สำเนาบัตรประชาชน
  -สำเนาทะเบียนบ้าน
  -รูปถ่ายสองนิ้ว

The Pizza Company

 • ค่าตอบแทน :-วันธรรมดา ชั่วโมงละ 40-55 บาท-OT ชั่วโมงละ 64-82 บาท -วันนักขัตฤกษ์ ชั่วโมงละ 80-110 บาท
  -OT ชั่วโมงละ 120-165 บาท
 • ระยะงาน ชั่วโมง/วัน : 4 – 8 ชั่วโมง/วัน (สามารถเลือกเวลาทำงานได้)
 • วุฒิ :
  -วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
 • เอกสารที่ใช้สมัคร :
  -สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  -สำเนาทะเบียนบ้าน
  -สำเนาวุฒิการศึกษา
  -สำเนา พรบ. ใบขับขี่ กรณีสมัครพนักงานส่ง

Pizza Hut

 • ค่าตอบแทน : ชั่วโมงละ 41-50 บาท
 • ระยะงาน ชั่วโมง/วัน : 8 ชั่วโมง
 • วุฒิ :
  -อายุ 16 ปีขึ้นไป
  -วุฒิการศึกษาม.3 ขึ้นไป
 • เอกสารที่ใช้สมัคร :
  -สำเนาวุฒิ 1ใบ
  -สำเนาทะเบียนบ้าน 1ใบ
  -สำเนาบัตรประชาชน 1ใบ
  -รูปถ่าย1นิ้ว 1รูป

Pepper Lunch

 • ค่าตอบแทน : ชั่วโมงละ 45 – 50 บาท
 • ระยะงาน ชั่วโมง/วัน : 6 – 8 ชั่วโมง
 • วุฒิ :
  -อายุ 15 – 35 ปี
  -วุฒิการศึกษาป.6 – ป.ตรี
 • เอกสารที่ใช้สมัคร :
  -สำเนาวุฒิ 1ใบ
  -สำเนาทะเบียนบ้าน 1ใบ
  -สำเนาบัตรประชาชน 1ใบ
  -รูปถ่าย 1 นิ้ว 1รูป

Bar B Q Plaza

 • ค่าตอบแทน : ชั่วโมงละ 41 – 49 บาท
 • ระยะงาน ชั่วโมง/วัน : 6 วัน/สัปดาห์
 • วุฒิ :
  -อายุ 18 ปีขึ้นไป
  -ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
  -ไม่จำกัดเพศ
 • เอกสารที่ใช้สมัคร :
  -เอกสารสมัครงาน
  -สำเนาวุฒิ 1ใบ
  -สำเนาทะเบียนบ้าน 1ใบ
  -สำเนาบัตรประชาชน 1ใบ
  -รูปถ่าย 1 นิ้ว 1รูป

ติดตามข่าวสารจาก หมีสาระ

Facebook : www.facebook.com/mheesaradotcom/

Twitter : https://twitter.com/mheesara

 

บทความที่เกี่ยวข้อง