อัปเดทสถานที่ทำพาสปอร์ตกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด (ใกล้ที่ไหน ไปทำเลย)

อัปเดทปี 2019 !! สถานที่ทำพาสปอร์ต ในประเทศไทย ใครมีแพลนจะไปต่างประเทศ อยู่ใกล้ตรงไหนก็ทำกันได้เลยจ้า
น้องหมีใจดีรวมไว้ให้แล้ว

กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ

 • ที่อยู่ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 
 • โทร. 02-203-5000 กด 1 เพื่อติดต่อกรมการกงสุล  CALL CENTER หมายเลข 02-572-8442

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางนา-ศรีนครินทร์

 • ที่อยู่ ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ ชั้น 2 โซน E
 • โทร. 02-136-3800, 02-136-3802 และ 093-010-5246
 • โทรสาร 02-136-3801

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปิ่นเกล้า

 • ที่อยู่ อาคาร SC Plaza ชั้น 2 สถานีขนส่งกรุงเทพ (สายใต่ใหม่) 
 • โทร. 02-422-3431 
 • โทรสาร 02-422-3432

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว มีนบุรี

 • ที่อยู่ ศูนย์การค้าบิ๊กซี สาขาสุวินทวงศ์
 • โทร. 02-024-8365 
 • โทรสาร 02-024-8361

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว MRT คลองเตย

 • ที่อยู่ สถานีรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) คลองเตย
 • โทร.  02-024-8896, 093-010-5247 
 • โทรสาร 02-024-8897

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว พัทยา

 • ที่อยู่ ศูนย์การค้าพัทยาอเวนิว ชั้น 3 ถนนพัทยาสาย 2
 • โทร. 038-422-438 
 • โทรสาร 038-422-437

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่

 • ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ 
 • โทร. 053-112291 ถึง 2 และ 088-8740251
 • โทรสาร 053-891-534

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงราย

 • ที่อยู่ อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)หลังใหม่
 • โทร. 053-175375
 • โทรสาร 053-175-374

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว พิษณุโลก

 • ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก
 • โทร. 055-258-173, 055-258-155, 055-258-131 
 • โทรสาร 055-258-117

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครสวรรค์

 • ที่อยู่ ศูนย์บริการร่วมจังหวัดนครสวรรค์ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี
 • โทร. 056-233-453, 056-233-454  
 • โทรสาร 056-233-452

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุดรธานี

 • ที่อยู่ ศูนย์อเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
 • โทร. 042-212-827, 042-212-318 
 • โทรสาร 042-222-810

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ขอนแก่น

 • ที่อยู่ ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ประตูฝั่งทางทิศตะวันตก ฝั่งสำนักงานประกันสังคม
 • โทร. 043-242-655
 • โทรสาร 043-243-441

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุบลราชธานี

 • ที่อยู่อาคารศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ชั้น 1
 • โทร. 045-344-581-2 
 • โทรสาร 045-344-646

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว นครราชสีมา

 • ที่อยู่ ห้างเซ็นทรัล โคราช ชั้น 3
 • โทร. 044 243 132

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จันทบุรี

 • ที่อยู่ อาคารลานค้าชุมชน
 • โทร. 039-301-706-9 
 • โทรสาร 039-301-707

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สุราษฎร์ธานี

 • ที่อยู่ ศาลาประชาคม
 • โทร. 077-274-940, 077-274-942-3  
 • โทรสาร 077-274-941

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ภูเก็ต

 • ที่อยู่ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
 • โทร. 076-222-080, 076-222-081, 076-222-083 
 • โทรสาร 076-222-082

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สงขลา

 • ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดสงขลา 
 • โทร. 074-326-510  
 • โทรสาร 074-326-511

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวยะลา

 • ที่อยู่ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศอ.บต.)
 • โทร. 073-274-526, 073-274-036, 073-274-037
 • โทรสาร 073-274-527

เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับการทำพาสปอร์ต

 1.  บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวที่ใช้แทนตามกฎกระทรวงมหาดไทยฉบับจริง
  *กรณีที่เป็นบัตรข้าราชการให้นำสำเนาทะเบียนบ้านมาด้วย
 2. ในกรณีที่เคยมีการเปลี่ยนชื่อ หรือวันเดือนปีเกิด ซึ่งข้อมูลไม่ตรงกับบัตรประชาชนให้นำหลักฐานการแก้ไขที่เกี่ยวข้องมาแสดงด้วย เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ

ขั้นตอนการยื่นขอหนังสือเดินทางใหม่

 1. รับบัตรคิว
 2. ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนที่มีเลข 13 หลัก(หากไม่มีเลข 13 หลัก ต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านมาแสดง) พร้อมเอกสารหลักฐานอื่นๆ ที่จำเป็น เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ นามสกุล ทะเบียนสมรส ฯลฯ
 3. วัดส่วนสูง เก็บลายพิมพ์นิ้วมือนิ้วชี้ซ้ายและนิ้วชี้ขวาด้วยเครื่องสแกนเนอร์ และถ่ายรูปใบหน้า
 4. แจ้งความประสงค์ หากต้องการขอรับเล่มทางไปรษณีย์
 5. ชำระค่าธรรมเนียม 1,000 บาท (ค่าส่งไปรษณีย์ 40 บาท หากประสงค์ให้จัดส่งทางไปรษณีย์) รับใบเสร็จรับเงิน และรับใบนัดรับเล่ม

อย่าลืมนำเอกสารที่เกี่ยวข้องไปแสดงให้ครบ หากเอกสารไม่ครบจะต้องนำเอกสารที่ขาดไปยื่นเพิ่มในวันรับเล่มซึ่งจะทำให้การรับเล่มล่าช้า เพราะต้องใช้เวลาในการบันทึกข้อมูลเอกสารที่นำมาแสดงเพิ่มเติมลงในระบบให้ครบ

ติดตามข่าวสารจาก หมีสาระ

Facebook : www.facebook.com/mheesaradotcom/

Twitter : https://twitter.com/mheesara

 

บทความที่เกี่ยวข้อง