ทั่วไป

14 October 2020

แนะนำ 4 ภาษาสอบเพิ่ม อัพเงินเดือนได้ง่ายๆ

ชี้ทางรวยสอบภาษาอัพเงินเดือน อีกหนึ่งช่องทางที่สามารถอัพเงินเดือนให้เพื่อนๆ ได้คือผลสอบวัดความสามารถทางภาษาที่สาม นอกจากภาษาอังกฤษที่เป็นภาษาสากลเเล้ว หมีสาระรวบรวมช่องทางสอบวัดระดับภาษาที่สามทั้งราคา เเละทักษะที่ใช้สอบมาให้เเล้ว

วิธีสอบวัดผลภาษาญี่ปุ่น / จีน / ฝรั่งเศส / เกาหลี

ภาษาญี่ปุ่น

ภาษาญี่ปุ่น

 • สอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น JLPT

ราคา

 • N5 N4 : 600 บาท
 • N3 N2 N1 : 800 บาท

ทักษะที่ใช้สอบ

 • การอ่าน
 • การฟัง

ระดับในการสอบ

 • N5 ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานในระดับหนึ่ง
 • N4 ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน
 • N3 ภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในชีวิตประจำวัน
 • N2 ภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เเละภาษาที่ใช้ในสถานการณ์วงกว้าง
 • N1 ภาษาญี่ปุ่นที่ใช้ในสถานการณ์วงกว้าง
ภาษาฝรั่งเศส

ภาษาฝรั่งเศส

 • สอบวัดระดับภาษาฝรั่งเศส DELF Pro

ราคา

 • A1 A2 : 1,950 บาท
 • B1 : 2,480 บาท
 • B2 : 2,700 บาท

ทักษะที่ใช้สอบ

 • ทักษะฟัง พูด อ่าน เเละเขียน สำหรับชีวิตการทำงาน

ระดับในการสอบ

 • A1 : ฟัง อ่าน เขียน 1 ชั่วโมง 20 นาที เเละพูด 5-7 นาที
 • A2 : ฟัง อ่าน เขียน 1 ชั่วโมง 40 นาที เเละพูด 6-8 นาที
 • B1 : ฟัง อ่าน เขียน 1 ชั่วโมง 45 นาที เเละพูด 15 นาที
 • B2 : ฟัง อ่าน เขียน 2 ชั่วโมง 30 นาที เเละพูด 20 นาที
ภาษาจีน

ภาษาจีน

 • สอบวัดระดับภาษาจีน HSK

ราคา

 • ระดับ 6 : 2,060 บาท
 • ระดับ 5 : 1,660 บาท
 • ระดับ 4 : 1,260 บาท
 • ระดับ 3 : 960 บาท
 • ระดับ 2 : 760 บาท
 • ระดับ 1 : 560 บาท

ทักษะที่ใช้สอบ

 • ข้อเขียน เเละสอบปากเปล่า
 • ระดับ 1-2 : ทักษะการฟังเเละการอ่าน
 • ระดับ 3-6 : ทักษะการฟัง การอ่าน เเละการเขียน

ระดับในการสอบ

 • ระดับ 6 : ปริมาณคำศัพท์ 5,000+
 • ระดับ 5 : ปริมาณคำศัพท์ 2,500
 • ระดับ 4 : ปริมาณคำศัพท์ 1,200
 • ระดับ 3 : ปริมาณคำศัพท์ 600
 • ระดับ 2 : ปริมาณคำศัพท์ 300
 • ะดับ 1 : ปริมาณคำศัพท์ 150
ภาษาเกาหลี

ภาษาเกาหลี

 • สอบวัดระดับภาษาเกาหลี TOPIK

ราคา

 • 800 บาท

ทักษะที่ใช้สอบ

 • ระดับ 1-2 : ทักษะการฟังเเละการอ่าน
 • ระดับ 3-6 : ทักษะการฟังการ อ่าน เเละการเขียน

ระดับในการสอบ

 • TOPIK I ระดับ 1-2 คะเเนนเต็ม 200 คะเเนน
 • TOPIK II ระดับ 3-6 คะเเนนเต็ม 300 คะเเนน

 

การสอบวัดระดับภาษาเพิ่มไม่ได้มีข้อดีแค่สามารถเอาไปเพิ่มเงินเดือนได้ แต่ยังช่วยให้เรารู้ว่าเราเก่งอยู่ในระดับไหน และทำให้เราอยากจะพัฒนาภาษานั้นๆ ที่เราต้องการศึกษาเพิ่มขึ้นได้อีกด้วย

ติดตามข่าวสารจาก หมีสาระ

Facebook : www.facebook.com/mheesaradotcom/

Twitter : https://twitter.com/mheesara

 

บทความที่เกี่ยวข้อง