เปิดบัญชีคู่ เก็บเงินกองกลางไว้ใช้ในอนาคต

อยู่กันหลายคน บางทีมีปัญหาเคลียเรื่องเงินกันไม่ลงตัว วันนี้หมีสาระนำข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดบัญชีคู่มาฝากทุกคน ใครสามารถเปิดได้บ้าง เปิดแล้วสามารถนำไปทำอะไรได้บ้าง และมีเงื่อนไขอะไรที่ควรรู้ ตามไปศึกษากันดูได้เลย

เปิดบัญชีคู่ หรือ เปิดบัญชีร่วมเป็นอย่างไร

“บัญชีคู่” คืออะไร

การเปิดบัญชีคู่ เปรียบเสมือนการวางแผนเก็บออมเงินร่วมกัน หรือเพื่อเป็นเงินกองกลางของครอบครัว

“เปิดบัญชีคู่” เพื่ออะไร

 • เก็บเงินแต่งงาน
 • ซื้อบ้าน ซื้อรถ
 • ไปเที่ยวต่างประเทศ
 • เตรียมพร้อมสำหรับมีลูก
 • เงินการศึกษาสำหรับลูก
 • เงินกองกลางต่างๆ เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ

 

สามารถเปิดบัญชีคู่กับใครได้บ้าง

 • พ่อ แม่ ญาติพี่น้อง
 • แฟนที่ยังไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน
 • แฟนที่เป็นคนต่างชาติก็สามารถเปิดบัญชีคู่ได้

ใครเป็นเจ้าของเงินในบัญชี
เจ้าของร่วมทุกคนจะมีกรรมสิทธิ์บนเงินในบัญชีในสัดส่วนที่เท่าๆ กัน

 

ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

หากมีสัญชาติไทยทั้งคู่ ใช้เพียงนำบัตรประชาชนเท่านั้น
* กรณีเป็นชาวต่างชาติ *

 • หนังสือเดินทาง (Passport) หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว
 • ชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานในไทย ใช้เอกสาร Work Permit หรือ VISA ที่มีอายุ 3 เดือนขึ้นไป และหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้าง

 

คำว่า “และ” / “หรือ” ในการเปิดบัญชีคู่ มีความหมายว่าอย่างไร

 • กรณี “และ”
  เช่น “นาย ก และนาง ข” คือ บัญชีที่ต้องรับรู้ และเซ็นเอกสารพร้อมกันทั้งสองคนทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็นการเปิด-ปิด หรือการถอนเงิน ยกเว้นการฝากเงินสามารถดำเนินการเพียงคนใดคนหนึ่งได้
 • กรณี “หรือ”
  เช่น “นาย ก หรือนาง ข” คือ บัญชีที่สามารถทำธุรกรรมเกี่ยวกับบัญชีเพียงคนใดคนหนึ่งได้ อาทิ การถอนเงินสามารถเซ็นถอนโดยคนใดคนหนึ่งได้ เว้นกรณีเดียวที่ต้องเซ็นร่วมกันทั้ง 2 คน คือ ตอนเปิดและปิดบัญชีนี้

 

วิธีการถอนเงินในบัญชีคู่

 • ถอนเงินเพียงหนึ่งท่าน
  สามารถเดินทางไปถอนเงินออกจากบัญชีเพียงลำพังได้
 • ถอนเงินทั้งสองท่าน
  ต้องไปเซ็นเบิกเงินพร้อมกันที่หน้าเคาน์เตอร์เท่านั้น หากคนใดคนหนึ่งไม่สะดวกสามารถทำการมอบฉันทะได้

 

เปิดที่ธนาคารไหนได้บ้าง

 • ธนาคารไทยพาณิชย์
 • ธนาคารออมสิน
 • ธนาคารกรุงเทพ
 • ธนาคารกสิกรไทย
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 • ธนาคารยูโอบี
 • ธนาคารธนชาต

* เป็นเพียงตัวอย่างธนาคารเท่านั้น และแต่ละธนาคารจะมีรายละเอียดปลีกย่อยในการเปิดบัญชีต่างๆ ที่ไม่เหมือนกัน
ดังนั้นก่อนที่จะเปิดบัญชีกับธนาคารควรต้องศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขอย่างละเอียด *

จบไปแล้ว สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดบัญชีคู่ สำหรับใครที่มีความสนใจ ก็สามารถตรงไปที่ธนาคารกันได้เลย แต่ก่อนที่จะเปิดบัญชีกับธนาคารนั้นๆ ทุกคนควรต้องศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขอย่างละเอียดเสียก่อนแล้วค่อยตัดสินใจเลือกนะ

ติดตามข่าวสารจาก หมีสาระ

Facebook : www.facebook.com/mheesaradotcom/

Twitter : https://twitter.com/mheesara

 

บทความที่เกี่ยวข้อง