รวมทุกขั้นตอน ขอวีซ่าเที่ยวยุโรป

ไปเที่ยวยุโรปสิ่งสำคัญเลยคือ วีซ่าเชงเก้น แล้วในยุโรปกี่ประเทศล่ะที่ใช้วีซ่านี้ ไหนจะขั้นตอนเอกสารจะต้องเตรียมอะไรบ้าง วันนี้เราจะบอกให้นะ ไปดูกันเลยจ้า *สิงหาคมนี้ ยื่นวีซ่าเชงเก้นเยอรมัน จะต้องไปยื่นที่ Vfs จามจุรีจ้า

ขั้นตอนขอ Schengen Visa

รายชื่อ 26 ประเทศ

 • ออสเตรีย (Austria)
 • เบลเยี่ยม (Belgium)
 • เช็ก (Czech)
 • เดนมาร์ก (Denmark)
 • เอสโตเนีย (Estonia)
 • ฟินแลนด์ (Finland)
 • ฝรั่งเศส (France)
 • เยอรมนี (Germany)
 • กรีซ (Greece)
 • ฮังการี (Hungary)
 • ไอซ์แลนด์ (Iceland)
 • อิตาลี (Italy)
 • ลัตเวีย (Latvia)
 • ลิกเตนสไตน์ (Liechtenstein)
 • ลิทัวเนีย (Lithuania)
 • ลักเซมเบิร์ก (Luxembourg)
 • มอลตา (Malta)
 • เนเธอร์แลนด์ (Netherlands)
 • นอร์เวย์ (Norway)
 • โปแลนด์ (Poland)
 • โปรตุเกส (Portugal)
 • สโลวาเกีย (Slovakia)
 • สโลวีเนีย (Slovenia)
 • สเปน (Spain)
 • สวีเดน (Sweden)
 • สวิตเซอร์แลนด์ (Switzerland)
รายชื่อ 26 ประเทศ

ขั้นตอนการขอวีซ่าเชงเก้น

 • เลือกแผนเดินทา/ เลือกโปรแกรมกับทัวร์
 • เตรียมเอกสารการทำวีซ่า
 • นัดวันเพื่อไปสัมภาษณ์ที่สถานฑูต
 • รอผลวีซ่า 15 -20 วันทำการ
 • ค่าใช้จ่ายประมาณ 2,500 – 3,500 บาท
ขั้นตอนการขอวีซ่าเชงเก้น

เอกสารที่ใช้ยื่น

 • แบบฟอร์มคำร้องขอยื่นวีซ่าประเทศที่จะไป
 • รูปถ่าย 2 นิ้ว 2 ใบ (พื้นหลังขาว)
 • หนังสือเดินทางเล่มจริง (อายุไม่น้อยกว่า 6 เดือน)
 • เอกสารทางการเงิน

 

เอกสารที่ใช้ยื่น

สำเนาเอกสาร

 • สำเนาบัตรประชาชน ( เด็กอายุต่ำกว่า 15 ต้องมีใบสูติบัตร )
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาใบทะเบียนสมรส หรือใบหย่า
 • หนังสือรับรองการทำงาน (เป็นภาษาอังกฤษ)
สำเนาเอกสาร

สถานที่ขอวีซ่าเชงเก้น

 • สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประเทศไทย
  ที่อยู่: 35 ซ.เจริญกรุง 36 (ถนนแบรสต์)
  ถ.เจริญกรุง บางรัก กรุงเทพฯ 10500
  เบอร์โทรศัพท์: 02-657-5100
 • สถานเอกอัครราชทูตออสเตรีย กรุงเทพฯ
  ที่อยู่: เดอะพลาซ่า ชั้น 4 ยูนิตที่ 404 – 405
  อาคารจามจุรีสแควร์ ถนนพญาไท
  แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
  เบอร์โทรศัพท์: 02-118-7008
 • สถานเอกอัครราชทูตเบลเยี่ยม ประเทศไทย
  ที่อยู่: 98 Sathorn Square ถนน สาทรเหนือ
  แขวง สีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
  เบอร์โทรศัพท์: 02-108-1800
 • สถานทูตประเทศสาธารณรัฐเช็ก
  ที่อยู่: 71/6 ซอยร่วมฤดี 2 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี
  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
  เบอร์โทรศัพท์: 02-250-9223
 • สถานทูตเยอรมนี กรุงเทพฯ
  ที่อยู่: 9 ถนน สาทรใต้ แขวง ทุ่งมหาเมฆ
  เขต สาทร กรุงเทพฯ 10120
  เบอร์โทรศัพท์: 02-287-9000
 • สถานเอกอัครราชทูตเดนมาร์ก
  ที่อยู่: 10 สาทรซอย 1 ถนนสาทรใต้
  กรุงเทพฯ 10120
  เบอร์โทรศัพท์: 02-343-1100
 • ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า VFS Global
  ที่อยู่: จามจุรี สแควร์ ชั้นที่ 4 ยูนิตที่ 404 ถนนพญาไท
  แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
  เบอร์โทรศัพท์: 02-118-7001
 • ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า TLS Contact
  ที่อยู่: สาทรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้นที่ 12 ถนนสาทรใต้ 175 แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร กรุงเทพฯ 10120
  เบอร์โทรศัพท์: 02-838-6688
 • ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า BLS International
  ที่อยู่: อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21 ชั้น 22
  ถนนสุขุมวิท (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
  เบอร์โทรศัพท์: 02-258-3524
สถานที่ขอวีซ่าเชงเก้น

เป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับบทความการขอวีซ่าเชงเก้น คงเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนที่กำลังมีแพลนจะไปยุโรปไม่มากก็น้อย สำคัญในการไปต่างประเทศไม่ว่าจะทวีปไหนก็ตามคือเอกสารสำคัญต้องเตรียมให้และทำตามกฏข้อบังคับของประเทศนั้นๆกันด้วยนะ

ติดตามข่าวสารจาก หมีสาระ

Facebook : www.facebook.com/mheesaradotcom/

Twitter : https://twitter.com/mheesara

 

บทความที่เกี่ยวข้อง