อยากกู้เรียนกองทุนไหนดี กยศ. หรือ กรอ.

ไม่มีทุนการศึกษาสามารถกู้ยืมได้ แต่จะยืมของกองทุนไหนดี จะกยศ. หรือ กรอ. ดี ? วันนี้เรารวบรวมข้อมูลมาเปรียบเทียบให้แล้ว ใครจะเลือกกองทุนไหน ก็เอาที่สะดวกเลย

เปรียบเทียบ กองทุน กยศ. และ กรอ.

กองทุน กยศ.

คุณสมบัติ

 • รายได้ครอบครัวไม่เกิน 200,000 บาท/ปี
 • อายุ ผู้กู้นับรวมกับหลักสูตรที่เรียน ระยะเวลาปลอดหนี้ 2 ปี และระยะเวลาผ่อนชำระ 15 ปี รวมแล้วต้องไม่เกิน 60 ปี

ระดับการศึกษาที่กู้ยืมได้

 • มัธยมปลาย
 • ปวช.
 • ปวส.
 • อนุปริญญา
 • ปริญญาตรี

การกู้ยืม

 • ปวส. อนุปริญญา และปริญญาตรี กู้ได้ทุกสาขาวิชา

ประเภทการกู้ยืม

 • ค่าเล่าเรียน
 • ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา
 • ค่าครองชีพ

วงเงินให้กูยืม

 • วงเงินไม่เกิน 70,000 บาท/ปี
 • ค่าครองชีพได้ 2,200 บาท/เดือน

การชำระหนี้

 • เมื่อสำเร็จหรือเลิกการศึกษา 2 ปี ต้องชำระหนี้ให้หมดภายใน 15 ปี

อัตราดอกเบี้ย

 • ร้อยละ 1 ต่อปี

กองทุน กรอ.

คุณสมบัติ

 • ไม่จำกัดรายได้ครอบครัว
 • อายุไม่เกิน 30 ปี

ระดับการศึกษาที่กู้ยืมได้

 • ปวส.
 • อนุปริญญา
 • ปริญญาตรี

การกู้ยืม

 • ปวส. กู้ยืมได้ทุกสาขาวิชา
 • อนุปริญญา และปริญญาตรี กู้ได้เฉพาะสาขาวิชาที่กำหนด

ประเภทการกู้ยืม

 • ค่าเล่าเรียน
 • ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา
 • ค่าครองชีพ (เฉพาะครอบครัวที่มีรายได้ไม่เกิน 200,000 บาท/ปี)

วงเงินให้กูยืม

 • วงเงินไม่เกิน 70,000 บาท/ปี
 • ค่าครองชีพ 2,200 บาท/เดือน (เฉพาะครอบครัวที่มีรายได้ไม่เกิน 200,000 บาท/ปี)

การชำระหนี้

 • เมื่อมีรายได้ 16,000 บาท/เดือน หรือ 192,000 บาท/ปี ต้องชำระให้หมดภายใน 15 ปีนับแต่วันที่เริ่มต้นชำระ

อัตราดอกเบี้ย

 • ร้อยละ 1 ต่อปี

จบไปแล้วกับการเปรียบเทียบข้อมูลการกู้ยืมทุนการศึกษาของ 2 กองทุน คือ กองทุนกยศ. และ กรอ. น้องๆคนไหน หรือใครมีญาติมีลูก มีน้องที่ไม่ทุนการศึกษาก็ศึกษาข้อมูลแล้วเลือกตามที่เราคิดว่าน่าเหมาะกับเราได้เลย

 

ติดตามข่าวสารจาก หมีสาระ

Facebook : www.facebook.com/mheesaradotcom/

Twitter : https://twitter.com/mheesara

 

บทความที่เกี่ยวข้อง