ลดหย่อนภาษีบิดามารดาสำหรับลูกกตัญญู

ลูกกตัญญูทุกคนต้องรู้ ดูเเลพ่อเเม่สามารถยื่นลดหย่อนภาษีได้ เรื่องภาษีพื้นฐานที่หมีสาระอยากบอกเพื่อนๆ คือ รู้มั้ย? ลูกที่ดูเเลพ่อเเม่ตัวเองหรือพ่อเเม่ของคู่สมรสอยู่ถ้าเข้าเงื่อนไขสามารถเอาไปยื่นลดหย่อนภาษีได้

วิธีที่สามารถยื่นลดหย่อนได้

ลดหย่อนภาษีกรณีดูเเลพ่อเเม่

ลดหย่อนภาษีกรณีดูเเลพ่อเเม่

เงื่อนไขการใช้สิทธิ

 1. พ่อเเละเเม่ 1 คน สามารถลดหย่อนได้ 30,000 บาท/ปี
 2. เป็นลูกเเท้ๆ ที่ถูกต้องตามกฎหมายขอพ่อเเม่
 3. พ่อเเม่ของคู่สมรสสามารถนำมาลดหย่อนได้ในกรณีที่คู่สมรสไม่มีรายได้ในปีภาษีนั้น
 4. พ่อเเละเเม่อายุ 60 ปีขึ้นไป
 5. พ่อเเม่อยู่ในความดูเเละของเรา
 6. พ่อเเม่ต้องมีรายได้คนละไม่เกิน 30,000 บาท/ปี
 7. พ่อเเม่ต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทยครบ 180 วัน ภายในปีภาษีนั้น

*บุตรบุญธรรมไม่สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีพ่อเเม่ได้

ลดหย่อนภาษีกรณีซื้อประกันสุขภาพให้พ่อเเม่

ลดหย่อนภาษีกรณีซื้อประกันสุขภาพให้พ่อเเม่

เงื่อนไขการใช้สิทธิ

 1. ซื้อประกันสุขภาพให้พ่อเเละเเม่รวมกันลดหย่อนได้สูงสุด 15,000 บาท
 2. เป็นบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมายของพ่อเเละเเม่
 3. พ่อเเม่ของคู่สมรสสามารถนำมาลดหย่อนได้ในกรณีที่คู่สมรสไม่มีรายได้ในปีภาษีนั้น
 4. พ่อเเละเเม่อายุกี่ปีก็ได้
 5. พ่อเเละเเม่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท/ปี
 6. พ่อเเม่ต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทย
 7. สามารถหารสิทธิระหว่างพี่น้องได้ เช่น พี่น้องช่วยกันจ่ายค่าประกันสุขภาพให้พ่อเเละเเม่ สิทธิลดหย่อน 15,000 บาท สามารถหารกันคนละ 7,500 บาทได้

*บุตรบุญธรรมไม่สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีพ่อเเม่จากการซื้อประกันสุขภาพได้

ลดหย่อนภาษีกรณีพ่อเเม่พิการหรือทุพพลภาพ

ลดหย่อนภาษีกรณีพ่อเเม่พิการหรือทุพพลภาพ

เงื่อนไขการใช้สิทธิ

 1. พ่อหรือเเม่ 1 คน สามารถลดหย่อยได้ 60,000 บาท/ปี
 2. พ่อเเม่มีอายุกี่ปีก็ได้
 3. พ่อเเม่มีรายได้คนละไม่เกิน 30,000 บาท/ปี
 4. ลูกต้องมีชื่อเป็นผู้ดูเเลในบัตรประจำตัวคนพิการ
 5. ไม่สามารถหารสิทธิกันระหว่างพี่น้องได้
 6. พ่อเเม่หรือเราคนใดคนหนึ่งต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทยครบ 180 วัน ภายในปีภาษีนั้น

 

สำหรับลูกกตัญญูต่อพ่อแม่ดูจบแล้ว ถ้ามีกรณีตามที่เรากล่าวมาหาข้อมูลมาให้ ก็สามารถไปยื่นเรื่องของลดหย่อนภาษีได้เลยนะ

ติดตามข่าวสารจาก หมีสาระ

Facebook : www.facebook.com/mheesaradotcom/

Twitter : https://twitter.com/mheesara

 

บทความที่เกี่ยวข้อง