หิ้วของมาขาย อะไรบ้างต้องเสียภาษี

สายหิ้วต้องรู้!! จะซื้ออะไรเข้าประเทศต้องเสียภาษีอะไบ้าง ? วันนี้น้องหมีรวบรวมข้อมูลมาให้ทุกคนแล้วว่า ซื้อของอะไรต้องเสียภาษี ซื้อเท่าไหร่ถึงต้องจ่ายค่าภาษี หรือซื้อไม่เกินไม่เท่าไหร่ เพื่อไม่ต้องจ่ายภาษี ไปดูกันเลย

ของที่ต้องมีใบอนุญาต

 • การคิดภาษี
 • (ราคาสินค้า + ค่าภาษีนำเข้า) X VAT 7% = ค่า VAT
  ค่าภาษีนำเข้า + ค่า VAT = ภาษีที่ต้องทั้งหมด
  *หมายเหตุ อัตราภาษีขาเข้าเป็นไปตามที่ พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร กำหนด
  ราคาสินค้า X อัตราภาษีขาเข้า = ค่าภาษีนำเข้า

ของที่นำมาค้าขาย (แม้ไม่เกิน 2 หมื่นบาท)

 • การคิดภาษี
 • ราคาสินค้า X อัตราภาษีขาเข้า = ค่าภาษีนำเข้า
  (ราคาสินค้า + ค่าภาษีนำเข้า) X VAT 7% = ค่า VAT
  ค่าภาษีนำเข้า + ค่า VAT = ภาษีที่ต้องทั้งหมด
  *หมายเหตุ อัตราภาษีขาเข้าเป็นไปตามที่ พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากรกำหนด

ของที่ต้องเสียภาษี-ของใช้ส่วนตัว (มูลค่าเกิน 2 หมื่นบาท)

ของต้องห้ามเข้าประเทศ

สำหรับใครที่กลัวว่านำเข้าสินค้าเพื่อมาใช้เองเป็นจำนวนมาก จะถูกมองว่านำสินค้ามาขาย เรื่องนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้าที่นำมาและปริมาณที่นำติดตัวเข้ามา ถ้าประมาณ 1-3 ชิ้น เจ้าหน้าที่กรมศุลฯ คงไม่มองว่านำสินค้ามาค้าขาย แต่ทั้งนี้ตามกฎหมายไม่ได้ระบุว่านำเข้าสินค้าปริมาณเท่าใดถึงจะถูกเรียกว่านำสินค้ามาใช้ในเชิงพาณิชย์ ซึ่งตรงนี้จะอยู่ที่ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่นะ

ติดตามข่าวสารจาก หมีสาระ

Facebook : www.facebook.com/mheesaradotcom/

Twitter : https://twitter.com/mheesara

 

บทความที่เกี่ยวข้อง