รับสิทธิรักษาพยาบาลฟรี เมื่อบริจาคร่างกายและอวัยวะ

ได้ช่วยชีวิตคน ได้ทำบุญ แถมรักษาพยาบาลฟรี หลายคนยังไม่รู้ว่าบริจาคเลือด บริจาคดวงตา บริจาคอวัยวะ ยังได้สิทธิรักษาพยาบาลฟรี ด้วยนะ วันนี้หมีสาระรวมข้อมูลมาให้เรียบร้อยแล้วส่วนใครที่อดใจไม่ไหวอยากบริจาคดูบ้าง ก็ดูแลรักษาร่างกายให้แข็งแรง ไปตรวจสุขภาพ และไปบริจาคกันได้เลย

เมื่อบริจาคแล้วได้รับสิทธิอะไรบ้าง

บริจาคโลหิต

บริจาคเลือด

สิทธิโรงพยาบาล สังกัดสภากาชาดไทย (บริจาคเลือด 7 ครั้งขึ้นไป)

 • เสียค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยสามัญ ไม่รวมค่ายาและเวชภัณฑ์
 • ถ้าอยู่ห้องพิเศษ ผ่าตัด ผ่าตัดคลอดบุตร เสียค่าใช้จ่าย 50 %
 • *กรณีผ่าตัดโดยใช้อุปกรณ์พิเศษ ไม่ได้รับการยกเว้น

สิทธิในโรงพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

 • บริจาคเลือด 1 ครั้ง ขึ้นไป ได้ส่วนลดค่าห้องและค่าอาหารพิเศษ และส่วนที่เกินสิทธิให้เรียกเก็บ 50 %
 • บริจาคเลือด 18 ครั้ง ขึ้นไป ได้รับการช่วยเหลือค่าห้องและค่าอาหารพิเศษ 50 % ตามอัตราที่กำหนดไว้

เงื่อนไขที่ใช้สิทธิได้

 • ผู้ใช้สิทธิต้องไม่มีสิทธิอื่น และเป็นผู้ป่วยในเท่านั้น
 • สิทธิเฉพาะตัวผู้บริจาคโลหิตไม่สามารถโอนสิทธิให้ผู้อื่นได้
บริจาคดวงตา

บริจาคดวงตา

 • ลดหย่อนค่ารักษาพยาบาล OPD และ IPD 50%
 • รับค่าลดหย่อนห้องพิเศษและค่าอาหาร (*รับการรักษาตัวในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณะ)
 • ตรวจสุขภาพประจำปีที่โรงพยาบาลในสังกัดสภากาชาดฟรีปีละ 1 ครั้ง
 • ขอพระราชทานเพิงศพหรือดินฝังศพได้เป็นกรณีพิเศษ

เงื่อนไขที่ใช้สิทธิได้

 • ได้รับสิทธิ์เฉพาะทายาทของผู้บริจาคเท่านั้น
 • ทายาทจะได้รับสิทธิเหล่านี้ ก็ต่อเมื่อดวงตาของผู้บริจาคได้นำไปปลูกถ่าย
บริจาคสเต็มเซลล์ (Stem Cell)

บริจาคสเต็มเซลล์ (Stem Cell)

 • ได้รับเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่ 1
 • ของที่ระลึกจากสภากาชาดไทย

เงื่อนไขที่ใช้สิทธิได้

 • ได้รับสิทธิ์เมื่อจับคู่กับผู้บริจาคได้แล้วเท่านั้น
บริจาคอวัยวะ

บริจาคอวัยวะ

 • ได้รับการลดหย่อนค่ารักษาพยาบาล OPD และ IPD 50% *(ในโรงพยาบาลสังกัดสภากาชาด)
 • ได้รับค่าลดหย่อนห้องพิเศษและค่าอาหาร
 • ตรวจสุขภาพประจำปีที่โรงพยาบาลในสังกัดสภากาชาดฟรีปีละ 1 ครั้ง
 • ขอพระราชทานเพิงศพหรือดินฝังศพได้เป็นกรณีพิเศษ

เงื่อนไขที่ใช้สิทธิได้

 • ได้รับสิทธิ์เฉพาะทายาทของผู้บริจาคเท่านั้น
 • ทายาทจะได้รับสิทธิเหล่านี้ ก็ต่อเมื่ออวัยวะของผู้บริจาคได้นำไปปลูกถ่าย

จบกันไปแล้ว สำหรับสิทธิและเงื่อนไขในการรักษาฟรี เมื่อบริจาคร่างกาย อวัยวะ ดวงตา โลหิต และสเต็มเซลล์ ใครที่สนใจก็อย่างที่บอกไว้ตอนกริ่นนำคือ ดูแลสุขภาพร่างกายให้ดี และก้เลือกสถานที่ที่จะไปบริจาคได้เลยจ้า

ติดตามข่าวสารจาก หมีสาระ

Facebook : www.facebook.com/mheesaradotcom/

Twitter : https://twitter.com/mheesara

 

บทความที่เกี่ยวข้อง