ตกงานมีสิทธิได้รับเงินชดเชยจากประกันสังคม

เผื่อไว้ก่อนตกงาน มีสิทธิ์ได้รับเงินชดเชย ลูกจ้างทุกคนต้องรู้! สิทธิ์ขั้นพื้นฐานที่อยากให้ทุกคนที่ส่งเงินเข้าประกันสังคมต้องรู้ใครตกงาน ถูกเลิกจ้าง หรือลาออกจากงาน ถ้าเข้าเงื่อนไขของประกันสังคมทุกข้อรับเงินชดเชยไปเลย

ตกงานได้เงินชดเชยอะไรบ้าง

เกณฑ์การรับสิทธิเงินชดเชยกรณีว่างงาน

เกณฑ์การรับสิทธิเงินชดเชยกรณีว่างงาน

 • ส่งเงินประกันสังคมไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนจะว่างงาน
 • ลงทะเบียนหางานภายใน 30 วัน นับตั้งเเต่วันที่ว่างงานที่สำนักงานจัดหางานของรัฐทั่วประเทศหรือผ่านเว็บไซต์ https://empui.doe.go.th/auth/index
 • อายุไม่ถึง 55 ปีบริบูรณ์
 • ไม่ถูกไล่ออก/ปลดออก/ให้ออกเนื่องจากกระทำผิดต่อนายจ้าง
 • ว่างงานมาไม่น้อยกว่า 8 วัน
เกณฑ์การจ่ายเงินทดเเทนการขาดรายได้กรณีว่างงาน

เกณฑ์การจ่ายเงินทดเเทนการขาดรายได้กรณีว่างงาน

 • ลาออก จากการเกษียณอายุ , หมดสัญญาจ้างที่มีกำหนดระยะเวลาที่เเน่นอน
 • การจ่ายเงินทดเเทนการขาดรายได้ : จ่าย 30% ของค่าจ้างที่นำส่งประกันสังคมฐานค่าจ้างสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท
 • ระยะเวลาการจ่ายเงินชดเชย : จ่ายไม่เกิน 90 วัน
เกณฑ์การจ่ายเงินทดเเทนการขาดรายได้กรณีว่างงาน

เกณฑ์การจ่ายเงินทดเเทนการขาดรายได้กรณีว่างงาน

 • ถูกเลิกจ้าง ปิดกิจการ ,ปรับโครงสร้าง ,ลดจำนวนพนักงาน
 • การจ่ายเงินทดเเทนการขาดรายได้ : จ่าย 50% ของค่าจ้างที่นำส่งประกันสังคม ฐานค่าจ้างสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท
 • ระยะเวลาการจ่ายเงินชดเชย : จ่ายไม่เกิน 180 วัน
เกณฑ์การจ่ายเงินทดเเทนการขาดรายได้กรณีว่างงาน

เกณฑ์การจ่ายเงินทดเเทนการขาดรายได้กรณีว่างงาน

 • ถูกนายจ้างไล่ออก เนื่องจากกระทำผิดต่อนายจ้าง
 • การจ่ายเงินทดเเทนการขาดรายได้ : ไม่ได้รับเงินชดเชย
 • ระยะเวลาการจ่ายเงินชดเชย : ไม่ได้รับเงินชดเชย
เอกสารที่ใช้ยืนรับสิทธิ์

เอกสารที่ใช้ยืนรับสิทธิ์

 1. สำเนาบัตรประจำตัวระชาชน
 2. เเบบฟอร์ม สปส 2-01/7
 3. สำเนาสมุดบัญชีธนาคารที่เป็นชื่อผู้ประกันตน ได้เเก่
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน)
 • ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน)
 • ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน)
 • ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

 

สำหรับใครที่มีปัญหาหรืออยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 1506 หมีสาระขอเป็นกำลังใจให้คนที่กำลังท้อแท้หรือตกงานด้วยนะ

 

ติดตามข่าวสารจาก หมีสาระ

Facebook : www.facebook.com/mheesaradotcom/

Twitter : https://twitter.com/mheesara

 

บทความที่เกี่ยวข้อง