ใครบ้างที่ไม่ต้องเกณฑ์ทหาร แต่ถ้าเป็นทหารได้สิทธิอะไรบ้าง

มันเป็นเรื่องของลูกผู้ชายที่สุดท้ายไม่ดำก็แดง เกณฑ์ทหารเป็นเรื่องที่ชายไทยทุกคนเมื่ออายุครบ 21 ปีบริบูรณ์ต้องเข้ารับตรวจเลือกทหาร แต่วันนี้หมีสาระจะมาบอกว่าแล้วใครบ้างละที่ไม่ต้องไปเกณฑ์ทหาร

ใครที่ไม่ต้องเข้ารับการตรวจเลือกเกณฑ์ทหาร

✅ใครได้บ้างได้รับเว้นการเกณฑ์ทหาร
✅สิทธิลดวันรับราชการทหาร
✅เป็นโรคอะไรที่ได้ละเว้นการเกณฑ์ทหาร

ใครได้รับสิทธิเว้นเกณฑ์ทหารบ้าง

ใครได้รับสิทธิเว้นเกณฑ์ทหารบ้าง

 • พระภิกษุ สามเณร (จนกว่าจะลาสิกขา)
 • คนพิการ หรือคนทุพพลภาพ
 • ชนชาวเขาที่ไม่รู้หนังสือ
 • นักบวชศาสนาอื่น
 • นักศึกษาวิชาทหาร
 • ครู
 • บุคคลที่ได้สัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติ
 • บุคคลที่ได้รับโทษจำคุกตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป
เป็นโรคอะไรที่ได้ละเว้นการเกณฑ์ทหาร

เป็นโรคอะไรที่ได้ละเว้นการเกณฑ์ทหาร

 • โรคหรือความผิดปกติของตา เช่น สายตาสั้น-ยาว เกินกำหนด
 • โรคหรือความผิดปกติของหู เช่น หูหนวก
 • โรคของหัวใจและหลอดเลือด เช่น การเต้นของหัวใจผิดปกติ
 • โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือด เช่น ภาวะ ม้ามโต
 • โรคของระบบหายใจ เช่น หอบหืด
 • โรคหรือความผิดปกติของกระดูก ข้อ และกล้ามเนื้อ เช่น แขน ขา มือ เท้า นิ้ว พิการ
 • โรคของต่อมไร้ท่อและภาวะผิดปกติของเมตาบอลิซึม เช่น เบาหวาน
 • โรคติดเชื้อ เช่น โรคเริ้อน
 • โรคทางประสาทวิทยา เช่น ลมชัก อัมพาต
 • โรคทางจิตเวช เช่น โรคซึมเศร้า ไบโพลาร์
 • โรคของระบบปัสสาวะ
 • โรคอื่น ๆ เช่น มะเร็ง ตับแข็ง
สิทธิลดวันรับราชการทหาร

สิทธิลดวันรับราชการทหาร

 • นี่คือตารางแสดงสิทธิลดหย่อนวันรับราชการทหารตามวุฒิการศึกษาที่เราจบมา แต่ตารางนี้จะแสดงใหเเห็นเลยว่าหากเรียนจบ รด.ปี 3 มาไม่ต้องเข้ารับการตรวจเลือก
เป็นทหารเกณฑ์ได้สิทธิอะไรบ้าง

เป็นทหารเกณฑ์ได้สิทธิอะไรบ้าง

 • เงินเดือน + ค่าครองชีพรวม 10,000 บาท
 • ได้สิทธิรักษาพยาบาลตลอดการเป็นทหาร
 • ได้รับสิทธิพิเศษสอบเข้าคัดเลือกร.ร.ทหาร
 • มีการฝึกและส่งเสริมวิชาชีพก่อนปลดประจำการ

 

อย่างไรก็แล้วแต่ผู้ที่ได้รับเว้นการเกณฑ์ทหารจะเป็นอย่างข้อที่กล่าวมาโดยความจริง แต่ถ้ามองมุมกลับกันการเกณฑ์ทหารก็ไม่ได้แย่อะไร ถ้าในระหว่างนั้นเรายังไม่ได้มีภาวะอะไรในชีวิตถือเป็นการเปิดประสบการณ์รูปแบบใหม่ในชีวิตลูกผู้ชายของเรา

ติดตามข่าวสารจาก หมีสาระ

Facebook : www.facebook.com/mheesaradotcom/

Twitter : https://twitter.com/mheesara

 

บทความที่เกี่ยวข้อง